Nemecké ministerstvo zahraničia vydalo vyhlásenie k dohode so Spojenými štátmi o plynovode „Nord Stream — 2“

Nemecko sa zaväzuje usilovať o predĺženie platnosti dohody o tranzite plynu cez Ukrajinu aj po roku 2024 a na tento účel vymenovať osobitného zástupcu. Tento záväzok je zakotvený v spoločnom vyhlásení Nemecka a Spojených štátov o podpore Ukrajiny, zabezpečení európskej energetickej bezpečnosti a dosahovaní klimatických cieľov.

„USA a Nemecko sa dohodli, že je v záujme Ukrajiny a Európy pokračovať v tranzite plynu cez Ukrajinu aj po roku 2024. V súlade s týmto pohľadom sa Nemecko zaväzuje, že využije všetky dostupné páky vplyvu na podporu predĺženia platnosti dohody o tranzite plynu medzi Ukrajinou a Ruskom až o 10 rokov a ustanoví na to osobitného zástupcu,“ uvádza sa v dokumente.

Zároveň sa v ňom uvádza, že „rokovania by sa mali začať čo najskôr, najneskôr však 1. septembra“.

„USA sú odhodlané plne podporiť tieto snahy,“ uvádza sa v správe.

V dokumente sa tiež uvádza, že Nemecko sa zaviazalo vytvoriť a spravovať tzv. „zelený fond“ pre Ukrajinu s cieľom podporovať energetickú reformu, energetickú účinnosť a energetickú bezpečnosť na Ukrajine. Nemecko a USA sa budú usilovať investovať a podporovať „zelený fond“ v hodnote najmenej jednej miliardy dolárov,“ uvádza sa v texte. Očakáva sa, že sa na tom bude podieľať súkromný sektor. Nemecko spočiatku prispeje najmenej 175 miliónmi dolárov.

Fond je zameraný na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie, podporu „zeleného“ vodíka na trhu s energiou a na urýchlenie vzdanie sa energie z uhlia. USA plánujú túto iniciatívu podporiť „poskytnutím technickej a strategickej pomoci“, uvádza sa vo vyhlásení.

„Nemecko bude ďalej pokračovať v presadzovaní vykonávania dvojstranných energetických projektov s Ukrajinou, najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti, ako aj v podpore odchodu z uhoľnej energie, pričom ustanovuje vymenovanie osobitného vyslanca a poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 70 miliónov dolárov,“ píše sa v dokumente.

Nemecko bude dodržiavať ustanovenia tretieho energetického balíka Európskej únie týkajúceho sa projektu „Nord Stream 2“ a je tiež pripravené podporovať energetickú bezpečnosť Ukrajiny s cieľom chrániť pred možným prerušením dodávok plynu z Ruska, uvádza sa v stanovisku.

„Podporujeme energetickú bezpečnosť Ukrajiny a strednej a východnej Európy vrátane hlavných zásad zakotvených v treťom energetickom balíku EÚ o rozmanitosti a bezpečnosti dodávok. Nemecko zdôrazňuje, že bude rešpektovať literu aj ducha tretieho energetického balíka vo vzťahu k spoločnosti „Nord Stream 2“, ktorá je pod jurisdikciou Spolkovej republiky Nemecko, s cieľom zabezpečiť oddelenie a prístup tretích strán,“ hovorí dokument.

Poukazuje sa však na to, že to zahŕňa posúdenie akýchkoľvek rizík spojených s certifikáciou prevádzkovateľa projektu na bezpečnosť dodávok energie do EÚ.

Tretí energetický balík ustanovuje po prvé, povinné oddelenie výrobných aktív energetických spoločností od dopravy a prevod dopravnej infraštruktúry na nezávislých prevádzkovateľov; po druhé, rezervácia až polovice kapacity plynovodu na čerpanie energetických zdrojov nezávislých spoločností; po tretie, v súlade s požiadavkami transparentnosti sú Európskej komisii poskytované podrobné informácie o prevádzke zariadení energetickej infraštruktúry vrátane informácií o postupe stanovovania taríf za prepravu plynu.

Americká štátna tajomníčka pre politické záležitosti Victoria Nulandová začiatkom stredy na pojednávaní pred Senátnym výborom pre zahraničné vzťahy oznámila, že Washington a Berlín dosiahli dohodu o plynovode „Nord Stream 2“.

Zdroj EADaily

Comments:

Loading ...