Rusko aktívne hluší ukrajinskú flotilu v Azovskom mori

Neznámy ruský rádio-elektronický komplex „zasekáva“ ukrajinské lode v Azovskom mori.

Ukrajinské vojnové lode nachádzajúce sa vo vodách Azovského mora čelia pomerne vážnym ťažkostiam v dôsledku neznámeho komplexu rádio-elektronického boja (REB) rozmiestneného pri Rostove na Done, ktorý aktívne využíva Rusko. Ako vyplýva z predložených údajov, elektronické potlačenie sa uskutočňuje pri frekvenciách 5 GHz.

Podľa satelitných údajov ruský komplex elektronického boja potláča rádiové signály pozdĺž celého severného pobrežia ruského územia v Azovskom mori. Zároveň sa predpokladá, že v skutočnosti sa takýmito akciami ruská armáda snaží zabrániť úniku informácií o rozmiestnení svojich lodí v tomto regióne. Šírka zóny elektronického potlačenia je pomerne malá — asi 12-15 kilometrov.

V tejto chvíli neexistujú o tom žiadne oficiálne správy. Odborníci zároveň poznamenávajú, že priestor Ukrajiny je ovplyvnený len minimálne, čo vyvolalo množstvo otázok ohľadne toho, na aké konkrétne účely sa nasadenie systémov elektronického boja uskutočnilo.

Zdroj Avia.pro

Comments:

Loading ...