Južné Osetsko: Gruzínsko od novej vojny zdržujú len ruské jednotky

V predvečer 13. výročia vojny v auguste 2008 sa medzi múrmi OSN opäť ozývajú absolútne cynické požiadavky na stiahnutie ruských vojsk z Južného Osetska a Abcházska, napriek tomu, že ich prítomnosť je jediným, no veľmi vážnym faktorom, ktorý zdržiava Gruzínsko pred novými vojenskými avantúrami.

Uvádza sa to v komentári Ministerstva zahraničných vecí Juhoosetskej republiky v reakcii na pravidelné požiadavky niektorých západných krajín na stiahnutie ruských vojsk a stiahnutie uznania republiky.

„Neexistujú žiadne iné účinné záruky bezpečnosti pre Južné Osetsko a Abcházsko a ich občanov, zachovanie mieru a stability v regióne, najmä na pozadí skutočnosti, že Gruzínsko podnecované „priateľmi“, predovšetkým Spojenými štátmi, nikdy neopustilo plány na vojenskú pomstu a obsadenie cudzích území a v Tbilisi za posledných 13 rokov všemožne obchádzali záväzky týkajúce sa nepoužívania sily alebo hrozby sily voči susedným štátom,“ oznámilo osetské ministerstvo zahraničných vecí.

Ako informovala agentúra „EADaily“, 4. augusta predstavitelia USA, Veľkej Británie, Francúzska, Estónska, Írska, Nórska a Albánska na pôde OSN predložili požiadavku, aby Rusko stiahlo svoje ozbrojené sily z územia Juhoosetskej republiky a Abcházska a zrušili uznanie ich štátnej nezávislosti.

Cchinvali poznamenáva, že k takýmto výzvam nedochádza prvýkrát, pretože už dávno nadobudli charakter rituálnych zaklínadiel sprevádzaných demagogickými diskusiami o územnej celistvosti, regionálnej bezpečnosti, ľudských právach, utečencoch a základných demokratických hodnotách.

„Tieto požiadavky najnezodpovednejšie podporujú krajiny, ktoré majú veľmi ďaleko od problémov tohto regiónu, no vyžívajú súčasné politické prostredie. Alebo, čo je oveľa nebezpečnejšie, sú to štáty, ktoré sledujú svoje vlastné záujmy o destabilizáciu regionálneho bezpečnostného systému na južnom Kaukaze a úmyselne poskytujú Gruzínsku politickú podporu, a to napriek statusu najnestabilnejšieho a najneschopnejšieho štátu na vyjednávanie v regióne, na čom má zásluhu  dlhoročné úsilie gruzínskych elít,“ oznámili predstavitelia Osetska v Cchinvali.

Ministerstvo zahraničia nechalo otázku, aký výsledok autori takýchto požiadaviek sledujú, nezodpovedanú.

„Je potrebné znova pripomenúť, že Ruská federácia uznala štátnu suverenitu Juhoosetskej republiky a Abcházskej republiky, ktorá v skutočnosti existovala od začiatku 90. rokov XX. storočia, až po ozbrojenej agresii Gruzínska proti Južnému Osetsku v auguste 2008, keď za účelom zničenia civilného obyvateľstva a ruských mierových síl zahájilo Gruzínsko rozsiahlu armádnu operáciu s použitím zbraní hromadného ničenia. Politický akt uznania štátov Juhoosetskej republiky a Abcházskej republiky, ako aj ich výzva Ruskej federácii so žiadosťou o nasadenie ruských vojsk na ochranu ich územia a občanov nepochybne v plnej miere a úplne zodpovedajú všeobecne akceptovaným normám medzinárodného práva,“ zdôraznilo ministerstvo zahraničia Južného Osetska.

Kolektívny Západ si tieto skutočnosti radšej nevšíma. Cchinvali však opäť potvrdzuje, že toto je skutočný stav vecí, ktorý v mysliach kolektívneho Západu „nemôže zapadnúť do jednoduchého a pohodlného obrazu sveta, a preto to podľa podivnej logiky nemôžu priznať“.

„Možno je to práve zámerné ignorovanie objektívnej reality a evidentné uplatňovanie dvojitých alebo dokonca trojitých štandardov na medzinárodnej scéne krajinami takzvaného „kolektívneho Západu“, ktorých predstavitelia pravidelne vystupujú ako moderátori Ženevských diskusií z OSN, EÚ a OBSE, čo je dôvodom extrémne nízkej účinnosti a efektivity tejto medzinárodnej vyjednávacej platformy, ktorej hlavnou úlohou po vyše päťdesiatich kolách naďalej zostáva vývoj opatrení na zaistenie bezpečnosti Juhoosetskej republiky a Abcházskej republiky,“ vyhlásilo ministerstvo zahraničných vecí v Cchinvali.

Comments:

Loading ...