Milorad Dodik: Západ plánuje likvidáciu Republiky srbskej

Za ultimátom uznania „genocídy“ v Srebrenici západnými diplomatmi stojí túžba zlikvidovať Republiku srbskú a urobiť z Bosny a Hercegoviny unitárny štát. Predstaviteľ Srbov v Prezídiu Bosny a Hercegoviny, ktorý predtým zastával post prezidenta Republiky srbskej, to povedal v rozhovore pre Federálnu tlačovú agentúru.

„Zo všetkých vyhlásení a akcií za posledných vyše 20 rokov logicky vyplýva, že vedú k zbaveniu Republiky srbskej jej právomocí,“ tvrdí Milorad Dodik.

Vysoký predstaviteľ podľa neho prijal zákony výlučne v neprospech Republiky srbskej.

„Navyše, z deviatich sudcov ústavného súdu sú traja cudzinci, ktorí nemajú občianstvo Bosny a Hercegoviny, ktorí svojimi rozhodnutiami presahujú rámec ústavy. A spolu s dvoma moslimami predstavujú väčšinu na tomto súde a ukladajú svoje rozhodnutia. Rada pre implementáciu mieru pritom vyhlásila, že nedodržiavanie rozhodnutí ústavného súdu je trestným činom (Peace Implementation Council je medzinárodný orgán, ktorého účelom je monitorovať implementáciu Daytonských dohôd do Riadiaceho výboru, kam okrem Ruska, vystupujúceho proti protisrbským rozhodnutiam a uzneseniam Rady, patrí Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Kanada, Japonsko, Rada EÚ, Európska komisia a tiež Tureckom zastúpená Organizácia islamskej spolupráce),“ povedal Dodik.

Republika srbská teda podľa neho „mala doslova zviazané ruky a nohy, nedostala žiadnu šancu“.

„Bol nám uložený diktát. Predstavitelia najvyšších štátnych orgánov i poslanci sa napriek tomu, že ich volia ľudia, stali ľahkým terčom. Ak niekto zrazu omylom nesúhlasí s postojom Západu, bude okamžite stíhaný: ak nebude môcť byť vyhlásený za vojnového zločinca, bude vyhlásený za zločinného skorumpovaného úradníka. A v takýchto podmienkach žijeme už 20 rokov!,“ tvrdí Dodik.

Obvinenia Srbov z „genocídy“ v Srebrenici sú podľa neho politicky motivované a ich cieľom je „démonizácia Srbov, obmedzenie ich schopnosti v modernom svete budovať s každým čo najlepšie kontakty“.

„Takže Biljana Plavšićová (členka srbského kolektívneho predsedníctva počas vojny v Bosne, od roku 1996 prezidentka Republiky srbskej), ktorá neurazila ani muchu, ako ľudia hovoria, bola odsúdená na 11 rokov väzenia. V rovnakom čase sa po Sarajeve voľne pohybuje Naser Orić, ktorý obzvlášť kruto zabíjal ľudí a dokonca im vyrezával oči, o čom svedčia nielen Srbi, ale aj moslimovia. Je to signál zo západného „slobodného“ sveta a dôkaz výlučne politickej motivácie pre rozsudky Haagskeho tribunálu,” uviedol Dodik.

Zároveň poznamenal, že v súčasných podmienkach by bolo logické zjednotiť Republiku srbskú so Srbskom.

„Ak sa ma pýtate ako politika, tak ja, rovnako ako väčšina [obyvateľov RS], verím, že by to bolo správne a spravodlivé. Koniec koncov, ľudia, ktorí na týchto územiach predstavujú absolútnu väčšinu, nemôžu tolerovať šikanovanie zo strany ostatných. A je úplne logické, že sa ponáhľajú do svojho materského štátu, aby spolu so svojimi krajanmi vybudovali spoločné politické a územné spoločenstvo. Myslím si, že je to úplne normálne,“ tvrdí Dodik.

Podľa politika takýmto tendenciám nikto neodolá. Pripomenul, že Nemecko sa usilovalo o zjednotenie — a zjednotilo sa po skončení studenej vojny a zničení Berlínskeho múru.

„Vyvstáva logická otázka: prečo sa Nemci z východného a západného Nemecka môžu zjednotiť, ale my z Republiky srbskej a Srbska nie?“ pýta sa Dodik.

Vyjadril tiež podporu kurzu ruskej zahraničnej politiky k posilneniu jeho pozícií na svetovej scéne.

„Podporujem ruskú politiku, ktorá je zameraná na posilnenie jej pozícií na globálnej úrovni, vo všetkých segmentoch a vo všetkých otázkach. Rusko nevedie politiku konfrontácie, no rezolútne bráni svoje hodnoty. Rusko neuskutočňuje politiku expanzie, ako to robí NATO — rozšírenie svojej prítomnosti po celom svete. No v každom prípade má Rusko právo brániť niektoré zo svojich pozícií — napríklad v Sýrii,“ vysvetlil Dodik.

Republika srbská sa podľa neho snaží rozšíriť spoluprácu s Ruskom a bude sa podieľať na množstve projektov zameraných na dosiahnutie tohto cieľa.

Zdroj EADaily

Comments:

Loading ...