Ukrajina: Okupácia a oslobodenie — okamžité úlohy Ruska

V predvečer tektonických posunov planéty, ktorých viditeľný začiatok je orámovaný „covidovou epopejou“, je stále viac a viac zrejmé „to, čo sa skrýva v listí“ a stále viac a jasnejšie sa vynárajú skutočné obrysy sveta, do ktorého chcú ľudstvo uvrhnúť. Tí, ktorí to „varia“, sa dostávajú čoraz viac do popredia.

Aby sme „dokonale spoznali nepriateľa“ a úspešne proti nemu mohli bojovať, je potrebné dať správne mená tým javom, ktoré sme z rôznych dôvodov radšej nazývali vyhýbavo. V skutočnosti začiatok tohto procesu nedávno spustil sám prezident Ruskej federácie, ktorý prišiel s konceptuálnym manifestom.

Takže nazvime veci pravým menom. Po poriadku.

Po prvé, Ukrajina je okupovaná! okupovaná Anglosasmi. Toto je v skutočnosti rovnaká okupácia ako v roku 1941. Len mierne zamaskovaná.

Kyjev padol. V dôsledku bojov so zadným vojom bolo možné ubrániť časť územia Ukrajiny. Na zvyšku Ukrajiny bol zavedený okupačný režim. Nech sa nikto nenechá oklamať absenciou vlajok s hákovým krížom pri vchode do vládnych úradov. Ak to bude potrebné — objavia sa.

Ach áno: a zatiaľ sa nekonajú žiadne hromadné verejné popravy zastrelením.

Okupanti majú oveľa dlhší horizont plánovania ako Hitler. A to ich robí nebezpečnejšími. Proces budovania „Anti-Ruska“ z Ukrajiny je v záverečnej fáze. Existuje tu mnoho ukazovateľov, čo najkomplexnejších: izolácia od ruskej kultúry (najmä od literatúry), rozsiahly boj s ruským jazykom a vo všeobecnosti neustály dôraz na skutočnosť, že Rusko je nepriateľom. Trestná zodpovednosť za tvrdenie, že ide občianska vojna a za odmietnutie tvrdení o ruskej agresii. Písanie falošnej histórie. Ďalší indikátor — na Ukrajine v skutočnosti neexistuje spravodlivosť pre mladistvých, ktorú sa pokúšajú posilniť v Rusku (banderofašistov by malo byť čo najviac).

Očakávať, že sa Ukrajina nejakým spôsobom od okupácie oslobodí, je buď nevedomý sebaklam alebo úmyselné zlomyseľné klamstvo. To sa nestane. Pre Ukrajinu je teraz možno ešte ťažšie oslobodiť sa ako v roku 1942.

Budovanie „Anti-Ruska“ sa nezačalo včera. Vlastne ešte pred rozpadom Sovietskeho zväzu. Proces sa začal zrýchleným tempom po oranžovej revolúcii v roku 2004. A predtým, od rozpadu ZSSR, tu bol silný impulz od banderovského Kravčuka a oportunistu Kučmu. „Euromajdan 2014“ a občianska vojna konečne zlomili cez koleno zvyšok odporu voči projektu „Anti-Rusko“.

Ešte päť rokov a ľudia, na ktorých by sa dalo spoľahnúť pri zahájení spätného postupu, budú v absolútnej menšine a prinajlepšom budú marginalizovaní. V najhoršom prípade z nich spravia zločincov.

Moc na Ukrajine majú v rukách „policaji“ (tak nazývali prisluhovačov nacistov počas Veľkej vlasteneckej vojny) a „starostovia“, vymenovaní okupantmi. Odstúpením Arsena Avakova (ministra vnútra) bol pri všetkej ohavnosti tejto postavy odstránený z vysokého postu posledný „policaj“, ​​ktorý mohol aspoň trochu premýšľať nielen o príkazoch pánov, ale aj o svojom vlastnom prospechu.

Hotovo. Všetky významné posty sú obsadené „sorosovcami“. Majú dobré frizúry, úplný nedostatok mozgu, vieru vo vlastnú veľkosť a sklený pohľad. Ukrajina už neexistuje. Existuje územie ovládané západnými štruktúrami, ktoré sú voči Rusku viac ako 200 rokov výlučne nepriateľské.

Áno. Na území je oveľa viac ľudí, ktorí chápu, čo sa stalo. Verejne však mlčia. SBU sa k takýmto ľuďom správa rovnako, ako sa Hitlerov režim správal k partizánom a podzemným bojovníkom. Prečo to všetko píšem?

Preto, aby sme pochopili — k oslobodeniu Ukrajiny zvnútra nedôjde!

Je potrebná vonkajšia sila. A teraz si trochu zafantazírujme.

Čo sa stane, ak v Kyjeve pristane výsadok zástupcu prezidenta Ukrajiny, ktorého vymenuje rozkazom v čase svojej choroby sám V. F. Janukovič, pri podpore dobre vyzbrojených špeciálnych jednotiek s prostriedkami rádio-elektronického boja, ktoré v prvom rade chirurgicky a bez krvipreliatia zablokujú veľvyslanectvá Veľkej Británii a USA?

Čo sa stane, ak sa V. F. Janukovičovi „pomôže“ zostaviť exilovú vládu s následným prevzatím skutočných právomocí (len s tými, ktorí odišli do Ruska a nie na Západ, ako zradca Azarov, ktorý vysiela z Rakúska )?

Čo sa stane, ak Rusko ako garant Minských dohôd zorganizuje voľby a správne spočíta hlasy obyvateľstva pri ich implementácii a zabezpečí priebeh tohto procesu?

Čo sa stane, ak nemožnosť študovať v rodnom ruskom jazyku, absencia televíznych kanálov v ruskom jazyku a literatúru v ruskom jazyku, ako aj zákon o pôvodných obyvateľoch Rusko vyhodnotí ako genocídu a dá ultimátum ukrajinskej vláde?

V tejto chvíli ešte nebol prejdený bod nenávratna. Vzhľadom na prehnitosť, nenažratosť a hlúposť súčasnej štruktúry štátnej správy na Ukrajine a nepochybný tvorivý potenciál kompetentných ruských orgánov je možné ktorúkoľvek z týchto fantázií realizovať.

Ktorá to bude, my nerozhodujeme .

No veľmi sa žiada zúčastniť sa toho!

Chodža Nasreddin špeciálne pre News Front

Comments:

Loading ...