USA sú hlavnou príčinou krízy na Blízkom východe

Pokus USA vytvoriť vojenskú dominanciu na Blízkom východe viedol ku katastrofe nielen v regióne, ale aj v samotnej Amerike.

Autor článku v časopise „The National Interest“ poznamenáva, že snaha Spojených štátov zapojiť sa do mnohých konfliktov v zahraničí pripravila tieto štáty o možnosť samostatne riešiť vlastné problémy. Vo finále bezmocnosť týchto krajín sa stáva príčinou ďalších kríz. Najzaujímavejšie je, že takýto prístup znížil bezpečnosť samotných Spojených tátov.

Blízky východ zažil za posledných 23 rokov 22 vojenských konfliktov a USA sa na každom z nich zúčastnili. Možno neboli ich príčinou, avšak Washington sa ustanovil za hegemóna, ktorý do každého z nich vliezol a stanovil vlastné pravidlá hry.

Takáto „iniciatíva“ viedla k tomu, že samotní Američania sú už zmätení z toho, aké záujmy sleduje USA na Blízkom východe, otvorene deklarujúc ochranu záujmov spojencov, boj za demokraciu a ďalšie veľkolepé a údajne ušľachtilé ciele. Spojené štáty sa v skutočnosti snažia speňažiť región a jeho zdroje. Vedie to však k strate dôvery ľudí a prestíže a dokonca je to aj hrozba pre samotných Američanov, ktorých už strašia najrôznejšie radikálne organizácie.

Autor článku radí americkej vláde, aby odmietla zasahovať v tretích štátoch a zamerala sa na problémy vo vnútri USA. Ich zásah poškodzuje regionálnu stabilitu na Blízkom východe a Washington sa má snažiť o to, aby bola Amerika bezpečnejšia, pričom by to mali riešiť diplomati a nie armáda.

Comments:

Loading ...