Európskej únii verí len polovica Čechov

Asi polovica českých obyvateľov naďalej dôveruje Európskej únii. Svedčia o tom výsledky júlového prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnilo Centrum pre štúdium verejnej mienky (CVVM).

Podľa prieskumu verejnej mienky Európskej únii dôveruje 46% ľudí a výhradne jej dôveruje 6%. 14% ľudí zároveň vyjadrilo veľkú nedôveru a 27% EÚ úplne nedôveruje. Zostávajúcich 16% uviedlo, že nevie.

Zároveň Európskej komisii dôveruje iba 38% respondentov a 40% jej nedôveruje. Podobne 37% vyjadrilo dôveru Európskemu parlamentu a 43% vyslovilo nedôveru. Navyše podľa prieskumu 54% respondentov dôveruje Severoatlantickej aliancii a 34% nie. OSN zároveň dôveruje 53% respondentov a tretina vyslovila nedôveru.

„V súčasnosti je hodnota dôvery v OSN jednou z najnižších (v porovnaní s rokmi 2012, 2016 a 2020),“ uvádzajú autori prieskumu.

V CVVM poznamenali, že dôvera českej verejnosti v OSN, NATO a EÚ je relatívne úzko prepojená.

„Ak ľudia dôverujú EÚ, často dôverujú OSN aj NATO a naopak,“ poznamenávajú autori prieskumu.

Česká republika je členom EÚ a NATO. Pred rokom verila EÚ zhruba polovica Čechov a aktuálne údaje sa veľmi nelíšia od minuloročných. Celkovo od roku 2018 nenastali žiadne významné výkyvy.

„Z dlhodobého hľadiska vidíme, že dôvera EÚ bola vyššia v rokoch 2003 až 2010, keď zostala stabilná nad polovicou a dosiahla svoj najlepší výsledok v roku 2004, keď EÚ dôverovali takmer dve tretiny (64%) českej verejnosti. V rokoch 2012 a 2016 sme zaznamenali výraznejšie poklesy dôvery,“ poznamenávajú autori štúdie.

Zdroj EADaily

Comments:

Loading ...