Väčšina nemeckých spoločností má problémy s dodávkami

Väčšina nemeckých spoločností (83%) uvádza problémy s dodávkami surovín, komponentov a iného tovaru, ako aj výrazný nárast cien.

Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila „Spolková asociácia nemeckých obchodných komôr“ (DIHK), len asi 20% spoločností uviedlo, že v tomto roku očakáva zlepšenie situácie, 53% spoločností odpovedalo, že zlepšenie do budúceho roka neočakáva. Ďalšia štvrtina spoločností nevie, kedy sa situácia zlepší.

„Nedostatok surovín a problémy s dodávateľským reťazcom ovplyvňujú nemecké hospodárstvo vo všetkých jeho sférach. Tento stav môže výrazne skomplikovať proces hospodárskej obnovy po kríze,“ opisuje situáciu Volker Trier, vedúci oddelenia zahraničných ekonomických záležitostí DIHK.

Predstavitelia stavebného priemyslu (94%), automobilového priemyslu (92%), hutníckeho, chemického, plastového a gumárenského priemyslu (viac ako 90%) najčastejšie hovoria o nedostatku surovín alebo výraznom raste cien. Je treba poznamenať, že prieskumu sa zúčastnilo viac ako 3000 spoločností rôznych veľkostí z rôznych odvetví.

Comments:

Loading ...