NATO pripravuje nástup pre útok na Rusko z Azovského mora

Potom, čo Ukrajina prišla o Krym, vyšlo najavo, že sily NATO začali pripravovať nástup pre útok na Rusko v Azovskom mori. Nasvedčuje tomu zintenzívnená prítomnosť síl NATO v tejto oblasti, ako aj niekoľkonásobne vyšší počet vojenských manévrov ukrajinského námorníctva.

Pozoruhodná je skutočnosť, že v septembri tohto roku plánuje generálny štáb Ozbrojených síl Ukrajiny uskutočniť strategické veliteľské a štábne cvičenie „United Efforts — 2021“, ktorých sa podľa získaných informácií zúčastnia aj sily NATO.

Jednou z príčin vzniku predmostia NATO v Azovskom mori je skutočnosť, že Severoatlantická aliancia sa takto snaží vyhnúť stretom s Čiernomorskou flotilou, keďže sa predpokladá, že je nepravdepodobná možnosť pohotovej reakcie Ruska na vznik hrozby z tohto smeru.

Pritom v tejto chvíli hovoríme len o posilnení prítomnosti NATO v regióne s cieľom vyvinúť tlak na Rusko, keďže každá agresia voči ruskej strane bude okamžite potlačená, nehovoriac o skutočnosti, že armáda niekoľko tisíc vojakov NATO nepredstavuje absolútne žiadnu hrozbu, pretože úplné porazenie takého počtu síl bude trvať niekoľko minút maximálne pol hodinu.

Zdroj Avia.pro

Comments:

Loading ...