Srbská „piata kolóna“ sa chystá oddeliť Vojvodinu — prvým krokom je sčítanie obyvateľstva

V Srbsku blok politických strán „Vojvodinský front“ požaduje, aby sa medzi kolonkami pri plánovanom sčítaní obyvateľstva v roku 2022 objavila „vojvodinskej národnosť“. V Srbsku je táto požiadavka považovaná za prípravu na oddelenie autonómnej oblasti.

Aleksandar Đurđev, člen vojvodinského parlamentu a líder „Srbskej ligy“ vysvetlil, prečo takýto krok ohrozuje národné záujmy Srbska.

„Každý má právo slobodne si vybrať svoju národnosť, no faktom je, že vojvodinská národnosť neexistuje a ja ako rodený vojvodinský Srb to potvrdzujem a vyhlasujem, že táto politická štruktúra bola koncipovaná kvôli rozdrobeniu Srbského národného spoločenstva. Srbsko sa musí chrániť pred takýmito pokusmi o destabilizáciu,” cituje Đurđeva portál „Balkanist“.

Politológ Dragomir Anđelković tvrdí, že „vo Vojvodine sa pripravuje čiernohorský scenár“.

Dragomir Anđelković
Dragomir Anđelković
„Pred sto rokmi by v Čiernej Hore nikoho nenapadlo nazývať sa čiernohorcami v národnom zmysle. Čiernohorci sú Srbi a samotná Čierna Hora bola považovaná za „srbskú Spartu“. Táto myšlienka čiernohorskej národnosti vznikla v roku 1945 a postupne sa zrealizovala. Ľudia sa môžu nazývať, ako chcú, najmä ak túto túžbu vytrvalo lobujú určité politické štruktúry. Mimo krajiny existuje politický zámer oddeliť Vojvodinu od Srbska. Žije tam 70% etnických Srbov, z ktorých niektorí sa chcú silou mocou zmeniť na pseudonárod a začať tak proces odlúčenia.”

„Štatistický ústav Srbska“, ktorý bude spracovávať údaje získané pri sčítaní ľudu, uviedol, že všetci občania, ktorí vyhlásia, že sú „vojvodincami“ podľa národnosti, budú zaradení do stĺpca „územná príslušnosť“.

Zdroj EADaily

Comments:

Loading ...