EÚ v súvislosti so situáciou na hranici poslala Bielorusku demarš

Delegácia Európskej únie v Bielorusku odovzdala demarš bieloruskému ministerstvu zahraničných vecí v súvislosti s nelegálnymi hraničnými priechodmi z Bieloruska. Uvádza sa to v správe zverejnenej dnes 8. septembra na facebookovej stránke úradu.

„Delegácia Európskej únie v Bielorusku dnes doručila demarš Ministerstvu zahraničných vecí Bieloruska v súvislosti s nelegálnymi hraničnými priechodmi z Bieloruska do Európskej únie. Európska služba pre vonkajšiu činnosť tvrdí, že zaznamenaný 50-násobný nárast nelegálnych hraničných priechodov z Bieloruska do EÚ nie je dôsledkom neschopnosti bieloruských orgánov plniť si svoje povinnosti v boji proti nelegálnej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi,“ píše sa vo vyhlásení.

Demarš zdôrazňuje, že „neexistujú objektívne dôvody pre taký prudký nárast počtu nelegálnych hraničných prechodov na tejto trase“.

„EÚ odsudzuje využívanie migrantov na politické účely a naliehavo vyzýva bieloruské orgány, aby s týmto konaním prestali. Neregulárna migrácia nemôže byť predmetom vyjednávania,“ zdôrazňuje dokument.

Uvádza sa, že od októbra 2020, keď Rada EÚ prijala závery o situácii v Bielorusku, si orgány republiky plne uvedomujú postupný prístup EÚ k uplatňovaniu sankcií a podmienky odstránenia reštriktívnych opatrení Európskou úniou pri normalizácii vzťahov.

„Európska únia je naďalej pripravená výrazne zvýšiť politickú interakciu, odvetvovú spoluprácu a finančnú pomoc Bielorusku za predpokladu, že jej orgány zastavia represie, zabezpečia seriózny, dôveryhodný a inkluzívny politický proces, v dôsledku čoho sa uskutočnia slobodné a spravodlivé voľby, ktoré sa budú konať pod dohľadom ODIHR. OBSE a tiež zaručia dodržiavanie zásad právneho štátu a ľudských práv,“ uvádza sa v správe.

Pripomeňme, že Minsk prestal obmedzovať tok migrantov smerujúcich do krajín EÚ. To spôsobilo nárast počtu nelegálnych prisťahovalcov pokúšajúcich sa prekročiť bieloruské hranice v smere do európskych krajín. Brusel považuje túto situáciu za „hybridnú agresiu“ režimu Alexandra Lukašenka v reakcii na sankcie uvalené na republiku.

Zdroj EADaily

Comments:

Loading ...