Minsk sa rozhodol reagovať na kroky Európskej únie

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko predložil parlamentu návrh zákona „O pozastavení Dohody medzi Bieloruskom a Európskou úniou o readmisii osôb zdržiavajúcich sa bez povolenia“.

Oznámila to dnes, 8. septembra, tlačová služba bieloruského prezidenta.

Uvádza sa, že dokument bol pripravený v reakcii na nepriateľské akcie, ktoré EÚ a jej členské štáty podnikli proti Bielorusku. Dohoda definuje mechanizmus prevozu, prijatia a návratu osôb, ktoré porušili podmienky vstupu a pobytu. V blízkej budúcnosti budú zodpovedajúce záväzky Bieloruska zmrazené.

Poznamenáva sa tiež, že Bielorusko realizuje takéto kroky v súlade s medzinárodným právom. Dohoda stanovuje, že každá strana má právo čiastočne alebo úplne dočasne pozastaviť svoju činnosť oficiálnym oznámením tohto rozhodnutia druhej strane.

Pripomeňme, že krajiny EÚ neuznávajú Lukašenka za legitímnu hlavu štátu a ukladajú sankcie voči Bielorusku v súvislosti s porušovaním ľudských práv a slobôd odhalenými po prezidentských voľbách v republike v auguste 2020. Oficiálny Minsk sľúbil, že zavedie odvetné opatrenia. Bielorusko predovšetkým prestalo obmedzovať tok nelegálnych migrantov, ktorí cez jeho územie idú do krajín EÚ.

Comments:

Loading ...