Provokácia s migrantmi ukázala drzosť špiónov v Poľsku

Bieloruská provokácia s migrantmi na poľskej hranici ukázala rozsah zahraničného vplyvu v Poľsku a drzosť, s akou sú tu zastúpené rôzne špionážne trendy. Tento názor vyjadril na portáli „Niezalezna.pl“ poľský publicista Witold Gadowski.

Podľa neho „divadlo na hraniciach“ demonštruje „rozsah degenerácie poľského spoločenského života“. Publicista sa ako príklad zameral na vyhlásenia a výstrelky bývalého námestníka Sejmu (poslanca prvého „demokratického“ Sejmu v rokoch 1991-2001) Władysława Frasyniuka, ktorý porovnal poľských vojakov, ktorí blokovali nelegálnych migrantov ku „svorke psov, ktorí útočia na chudobných a slabých ľudí“. Publicista sa sťažuje, že takéto aktivity sa v Poľsku „nestretávajú so všeobecným odsúdením a hanbou“.

Witold Gadowski
Witold Gadowski
„Vyjadrenie Frasyniuka je príkladom divadla, ktoré sa v Poľsku odohráva od konca osemdesiatych rokov minulého storočia. Užitočný primitív ako Lech Walesa sa používa na akcie zamerané na zničenie poľského vlasteneckého ducha a podkopanie morálky poľskej armády. Aj keď to Frasyniuk - o čom pochybujem - robí nevedome, nemôže predstierať, že nechápe dôsledky udalostí, v ktorých uráža poľských vojakov a pochybuje o hodnotách, o ktoré až doteraz - bez ohľadu na politické konflikty - boli predmetom nepísaného národného konsenzu.“

Názor publicistu sa zhoduje s poľským politológom Piotrom Grochmalským, autorom niekoľkých publikácií o Rusku.

prof. Piotr Grochmalski
prof. Piotr Grochmalski
„Rusko využíva skutočnosť, že „totálna opozícia" v Poľsku oslabuje morálku poľskej armády. Rusko flexibilne volí svoje útočné taktiky v závislosti od situácie v susedných krajinách. Moskva je spokojná s pokračujúcou destabilizáciou Ukrajiny a so zachovaním tamojšieho kvázivojenského štátu. To isté robia Rusi vo vzťahu k Poľsku. V tejto chvíli Kremeľ paradoxne nepotrebuje aktívne anarchizovať poľské hranice s Bieloruskom, pretože to robí takzvaná poľská totálna opozícia.“

Podľa politológa je schéma v ruskej stratégii jednoduchá: vytvorenie konfliktu, jeho šírenie prostredníctvom psychologickej a informačnej vojny a následné legalizovanie sa ako mierotvorcu. V tejto situácii, pokračuje Grochmalski, politici z poľskej opozície (reprezentovanej predovšetkým Občianskou platformou) „svojimi výstrelkami na hranici s Bieloruskom“ pracujú v záujme Ruska.

Zdroj EADaily

Comments:

Loading ...