Z ukrajinskej armády masívne odchádzajú vojaci

Ukrajinský vojenský personál začal hromadne opúšťať ukrajinskú armádu. Potvrdzujú to oficiálne štatistiky, podľa ktorých 65% zmluvných vojakov Ozbrojených síl Ukrajiny odchádza po prvom kontrakte. Navyše je to často kvôli zlému prístupu vyššieho velenia, nízkym mzdám a ich neustálemu meškaniu a riziku odoslania do vojnovej zóny na Donbase.

Situácia s hromadným prepúšťaním zmluvných vojakov z ukrajinskej armády je katastrofická a v blízkej budúcnosti by to mohlo viesť k vážnemu nedostatku vojenských špecialistov.

„Podľa najnovších údajov je asi 65% ukrajinských vojakov prepustených po uplynutí prvej zmluvy (3 roky pre vojakov a 3 až 5 rokov pre dôstojníkov). A vzhľadom na skutočnosť, že ukrajinská armáda neustále trpí ich chronickým nedostatkom, hrozí, že sa to bude ešte zhoršovať. Ozbrojené sily Ukrajiny veľmi trpia nízkymi platmi. Okrem toho, že je plat vojaka malý, aj mešká. Navyše za posledný rok sa to stáva čoraz častejšie,“ píše ukrajinský portál „Vojennyj navigator“.

Je potrebné poznamenať, že postoj ukrajinského vojenského velenia k samotným vojakom je tiež katastrofálny, pretože títo často nemajú k dispozícii všetko, čo potrebujú, dokonca ani keď sa zúčastňujú bojových akcií na Donbase, v dôsledku čoho zmluvní vojaci odchádzajú po skončení prvej zmluvy.

Zdroj Avia.pro

Comments:

Loading ...