Bielorusko popiera účasť na migračnej kríze na hraniciach s EÚ

Bielorusko nemá nič spoločné so skutočnými dôvodmi nárastu migračných tokov do Európskej únie. Oznámilo to 8. septembra bieloruské ministerstvo zahraničných vecí.

„Nemáme nič spoločné so skutočnými dôvodmi nárastu migračných tokov z problémových regiónov. Krajiny EÚ ako členovia známych koalícií na to však majú priamy vplyv,“ vyhlásil tlačový tajomník bieloruského ministerstva zahraničných vecí Anatolij Glaz.

Pokúšať sa tvrdiť, že Minsk je nejako zapojený do nárastu počtu prechodu cez hranice, je podľa neho prinajmenšom nekompetentné a neprofesionálne. Zároveň dodal, že Bielorusko geopoliticky nemôže ovplyvniť výber migračných trás a destinácií.

„Vyhlásenie EÚ o absencii „objektívnych dôvodov nárastu počtu nelegálnych prechodov“ znie zaujímavo… Myslím si, že by to mohli povedať občanom krajín, odkiaľ migranti prichádzajú, predovšetkým v súčasnej situácii — v Afganistane,“ tvrdí hovorca ministerstva.

Anatolij Glaz tiež uviedol, že najdôležitejšou úlohou Bieloruska zostáva riadna ochrana vlastných hraníc.

„Európskej strane sme poskytli konkrétne štatistické údaje, ktoré odrážajú systémové úsilie bieloruských pohraničných stráží o potlačenie nelegálnych migračných kanálov. Žiaľ, z európskej strany sme podobné informácie, podložené číslami, nedostali,“ tvrdí Glaz a pripomína, že to bola Európska únia, ktorá v minulom roku ako prvá ukončila spoluprácu s Minskom v oblasti migrácie a cezhraničnej spolupráce.

Ako poznamenal tlačový tajomník bieloruského ministerstva zahraničných vecí, „je to EÚ, ktorá od apríla neodpovedala na naše návrhy na konzultácie o otázkach migrácie“.

„Kto teda vlastne politizuje otázky migrácie, dáva ultimáta, ukladá sankcie a kladie politické požiadavky na obnovenie plnohodnotnej spolupráce vrátane hraničných otázok? Odpoveď je jasná,“ zdôraznil diplomat.

Glaz zároveň opäť zdôraznil, že Minsk je v tejto otázke pripravený na konštruktívnu interakciu a spoluprácu s EÚ.

„Pre nás je hranica vždy líniou spolupráce, nie sporov,“ dodal zástupca bieloruského ministerstva zahraničných vecí.

Glaz navyše pripomenul, že Európska únia de facto zrušila svoje záväzky vyplývajúce z readmisnej dohody s Bieloruskom v marci 2020, keď „pozastavila financovanie dôležitého projektu v oblasti readmisie“. Vysvetlil, že od apríla minulého roku Minsk navrhuje uskutočniť konzultácie na túto tému, „no stále neprišla žiadna odpoveď“.

„Za týchto podmienok sme sa v určitej fáze samozrejme tiež rozhodli pozastaviť plnenie povinností podľa tejto dohody. Dnes taká situácia nie je. Je to úplne logický, výnimočný  recipročný krok bieloruskej strany,“ zdôraznil tlačový tajomník bieloruského ministerstva zahraničných vecí.

Pripomenul tiež, že Minsk na rozhodnutie o pozastavení dohody s Európskou úniou o readmisii upozorňoval už dávnejšie — po prijatí ďalšieho balíka sankcií voči Bielorusku.

„V kontexte obmedzovania v oblasti profilovej spolupráce s EÚ a ukončenia financovania projektov v pohraničnej oblasti bolo Bielorusko nútené primerane reagovať na sankčný tlak. Teraz sa toto rozhodnutie formalizuje,“ vysvetlil Glaz.

Pripomeňme, že po zavedení sankcií voči Bielorusku zo strany EÚ Minsk odmietol obmedziť tok nelegálnych migrantov smerujúcich do Európskej únie. V dôsledku toho krajiny EÚ hraničiace s Bieloruskom (Litva, Lotyšsko a Poľsko) čelili výrazne zvýšenému toku utečencov. Európska únia považuje to, čo sa deje, za „hybridnú agresiu bieloruského režimu“ a o riešení tohto problému s Minskom nerokuje. 8. septembra vyšlo najavo, že bieloruský prezident Alexander Lukašenko predložil parlamentu návrh zákona o pozastavení readmisnej dohody medzi republikou a Európskou úniou.

Zdroj EADaily

Comments:

Loading ...