„Krymská otázka bola uzavretá v marci 2014“ — Putin o tzv. „krymskej platforme“

Ruský prezident Vladimir Putin počas telefonického rozhovoru s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom večer 8. septembra poukázal na provokatívny charakter samitu tzv. „krymskej platformy“, informovala tlačová služba Kremľa.

„Bol zaregistrovaný provokatívny charakter myšlienky ukrajinského vedenia s uskutočnením summitu tzv. „krymskej platformy“, pričom otázka návratu Krymu do Ruskej federácie bola definitívne uzavretá v marci 2014. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na skutočnosť, že Európska únia pokračuje v uplatňovaní diskriminačnej politiky voči obyvateľom polostrova,“ uvádza sa v správe.

Argumentuje tiež, že v diskusii o kríze na Ukrajine sa kládol dôraz na potrebu zintenzívniť rokovania medzi stranami v konflikte o implementácii minského „balíka opatrení“, ktorý je alternatívnym východiskom pre riešenie situácie .

Tzv. „krymská platforma“ sa konala v Kyjeve 23. augusta. Summit bol venovaný propagácii otázky vlastníctva polostrova vo svetovej agende. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia 44 krajín a medzinárodných organizácií.

Po summite bolo prijaté vyhlásenie, podľa ktorého účastníci stretnutia zvážia zavedenie nových sankcií voči Rusku. Dokument odsudzuje „pokračujúce zmeny v demografickej štruktúre na okupovanom polostrove prostredníctvom presídľovania ruských občanov na Krym“, ako aj „militarizáciu Krymu, ktorá narúša bezpečnosť a stabilitu v čiernomorskom regióne“.

Tlačový tajomník ruského prezidenta Dmitrij Peskov v komentári k uskutočneniu tzv. „krymskej platformy“ uviedol, že išlo o protiruské podujatie, nepriateľské voči Moskve.

Zdroj EADaily

Comments:

Loading ...