Minsk a Moskva sa dohodli na spoločnom postupe proti západným sankciám

Bielorusko a Rusko sa dohodli na spoločnej reakcii na západné sankcie. Príslušná dohoda je obsiahnutá v spoločnom vyhlásení predsedov vlád oboch krajín Romana Golovčenka a Michaila Mišustina o súčasnom vývoji a ďalších krokoch na prehĺbenie integračných procesov v rámci únie.

„Premiéri upozorňujú, že deštruktívne opatrenia viacerých západných štátov a štruktúr, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom, bránia pozitívnemu rozvoju únie, posilňovaniu národných ekonomík a riešeniu životne dôležitých sociálnych úloh pre občanov Ruskej federácie a Bieloruska. V tejto súvislosti sa dohodli na spoločných akciách v kontexte uplatňovania nezákonných ekonomických sankcií voči týmto dvom krajinám,” uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom 10. septembra.

Bieloruská a ruská strana tiež potvrdzujú svoj pevný zámer nezastaviť sa pri tom, čo sa dosiahlo, ale ešte zintenzívniť spoločné úsilie o prehĺbenie integračných procesov v rámci budovania spoločnej únie.

„Implementácia všetkých základných ustanovení Zmluvy o založení Únie z 8. decembra 1999 zameraná na posilnenie integrácie týchto dvoch krajín bude pokračovať,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Premiéri „sa okrem toho dohodli, že budú pokračovať v práci na harmonizácii integračných procesov v rámci mnohostranných združení, predovšetkým Spoločenstva nezávislých štátov a Euroázijskej ekonomickej únie, a to aj s cieľom vytvoriť väčšie euroázijské partnerstvo a spoločný ekonomický priestor od Atlantiku po Tichý oceán“.

9. septembra sa uskutočnili rokovania medzi Alexandrom Lukašenkom a Vladimírom Putinom. Výsledkom bolo schválenie 28 odborových programov, ktoré boli dnes podpísané na zasadnutí Rady ministrov odborovej skupiny. Predpokladá sa, že dokumenty podpíšu hlavy štátov počas novembrového zasadania Najvyššej štátnej rady únie.

Zdroj EADaily

Comments:

Loading ...