Ukrajina nie je zahrnutá v bezprostredných plánoch Európskej únie

Europoslanci sa už dlho zamýšľajú vyhlásením estónskej prezidentky Kersti Kaljulaidovej, ktoré urobila v rozhovore s ukrajinskými novinármi v Kyjeve, kde sa zúčastnila samitu tzv. „krymskej platformy“.

Pripomeňme si, že tam Kaljulaidová úprimne a otvorene priznala, že Ukrajina, podobne ako Moldavsko a Gruzínsko, bude potrebovať ďalších dvadsať rokov na to, aby bola pripravená na vstup do Európskej únie. Dnes by Kyjev nemal túto otázku ani nastoľovať, Ukrajina je poriadne ďaleko od európskych štandardov. Prezidentka zároveň vyzvala estónskych občanov, aby sa nezapájali do ukrajinského podnikania a ani tam neinvestovali.

Účinok Kaljulaidovej rozhovoru je možné porovnať len s efektom výbuchu ukrajinského skladu so zbraňami. Avšak len na Ukrajine. Europoslanci celý čas premýšľali o tom, ako čo najlepšie zareagovať na takúto „zradu“. Tu je potrebné poznamenať, že v Európskom parlamente existuje „Skupina priateľov Ukrajiny“, ktorá bola vytvorená po vzore „Skupiny priateľov Gruzínska“ pred dvoma rokmi — v septembri 2019. Hlavným cieľom tejto skupiny pri jej vzniku bolo poskytnúť politickú podporu Ukrajine pri jej skorej integrácii do Európskej únie a urobiť všetko pre to, aby téma Ukrajiny bola neustále na programe rokovania.

Počas posledných dvoch týždňov po rozhovore s Kaljulaidovou táto „skupina priateľov“ rozmýšľala, ako zareagovať na estónsku prezidentku, tak napísali list na obranu Ukrajiny, v ktorom zdôrazňujú, že načasovanie vstupu do EÚ závisí iba od samotného Kyjeva.

Poslanci poznamenali, že všetci noví členovia by sa mali v prvom rade riadiť politickými hodnotami Európskej únie, zásadami jednotného hospodárskeho trhu a dodržiavať právne normy EÚ. Ašpiráciu Ukrajiny na členstvo v Európskej únii v posledných rokoch formovala dohoda o pridružení a hĺbková a komplexná dohoda o voľnom obchode.

„Je zrejmé, že Ukrajina bude najskôr musieť plne implementovať asociačnú dohodu, a to je cesta do Európskej únie, ktorá v mnohých oblastiach znamená dlhý proces reforiem, a dnes ukrajinské orgány chápu, aké nevyhnutné tieto reformy sú. Ide o reformy politického a právneho systému v rôznych štátnych a ekonomických sférach,“ uvádza sa v liste.

Ústrednou úlohou tiež zostáva boj proti korupcii vo verejnej správe a na súdoch všetkých úrovní, túto úlohu je potrebné v prvom rade vyriešiť, tvrdia „priatelia Ukrajiny“. Sú presvedčení, že dnes Ukrajina úspešne napreduje na ceste reforiem, čo „skutočných ukrajinských priateľov“, ktorí veria v pokrok tohto štátu, teší

„Je zrejmé, že spolu s plánovaním reforiem sa prirodzene vynára otázka: kedy? Kedy môže Ukrajina očakávať plné členstvo v EÚ? Odpoveď na túto otázku do značnej miery závisí od samotnej Ukrajiny, ktorá sa snaží zvoliť pre seba najlepší rozvrh na základe tempa a výsledkov reforiem a pokroku,“ uvádzajú autori dokumentu.

Stále je tu však úžasný rezultát: žiadne termíny opäť neboli stanovené, aspoň približné a ostatné nijako neodporuje vyhláseniu prezidenta Estónska — všetko, samozrejme, závisí od každej konkrétnej krajiny, od tempa a výsledkov svojich reforiem. Chceli namietať, ale nakoniec len potvrdili, že odpoveď na otázku členstva Ukrajiny v EÚ závisí od samotnej Ukrajiny — hneď ako vykoná reformy a porazí korupciu. Dobre teda, ak majú na to 20 rokov, bola Kaljulaidová aj tak dosť optimistická.

Mimochodom, je prekvapujúce čítať uistenia „priateľov“, že „asociačná dohoda je cestou do Európskej únie“, keďže podobné dohody boli podpísané s Egyptom aj Jordánskom – a sú aj na ceste do EÚ?

Brusel medzitým veľmi symbolicky reagoval na všetkých „priateľov Ukrajiny“, ktorí snívajú o tom, že ju uvidia v radoch EÚ — zaručene ho neuvidia ďalších sedem rokov.

Rada Európy zverejnila sedemročný plán financovania kandidátskych krajín na vstup do Európskej únie. Na tieto štáty sa plánuje vynaložiť 14,2 miliardy eur. Ukrajina nie je na zozname. Je tam však Albánsko, Bosna a Hercegovina, Island, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko a dokonca aj neuznané Kosovo. Ani pre tieto krajiny však neboli stanovené žiadne termíny, sú jednoducho uvedené ako kandidáti.

Na reformy v týchto krajinách „s cieľom budúceho členstva v EÚ“ pôjdu miliardy eur.

„Príjemcovia budú podporovaní pri vykonávaní potrebných politických, inštitucionálnych, právnych, administratívnych, sociálnych a hospodárskych reforiem s cieľom udržať hodnoty EÚ a postupne sa prispôsobiť jej pravidlám, normám, politikám a postupom,“ Rada EÚ uviedla vo vyhlásení.

Nikto nebude míňať svoje financie na ukrajinské reformy, Ukrajina sa bude musieť nejako vyrovnať sama.

Vera Meľnik

Comments:

Loading ...