Ukrajinskí vojaci odmietajú ísť na Donbas

Kyjevskí vojaci sa odmietajú zúčastniť bojov na Donbase, keďže im neboli vyplatené sľúbené platy a výhody.

Oznámil to oficiálny predstaviteľ Ľudovej milície LĽR Ivan Filiponenko. Bojovníci viacerých brigád nechcú ísť na Donbas. Príslušníci 46. a 95. brigády musia vyriešiť problémy s nedostatkom bojovníkov v 79. brigáde. Vojaci však s plánom velenia nesúhlasia.

„V týchto jednotkách je naopak zvýšené sociálne napätie v súvislosti s odmietnutím vojakov presunu na Donbas, čo vedie až k odchodu z radov Ozbrojených síl Ukrajiny. Výsadkári prejavujú neochotu ísť do bojovej zóny a riskovať svoje životy, keďže si štát neplní svoje povinnosti týkajúce sa dodatočných platieb a poskytovania výhod,” uviedol Filiponenko.

K dnešnému dňu 79. brigáda nemôže vykonávať bojové misie. V Ľudovej milícii LĽR poznamenali, že vďaka tomu sa ostreľovanie a provokácie v smere Stanično-Lugansk a Sčastjinskij výrazne znížili.

Velenie Ozbrojených síl Ukrajiny toleruje dokonca narkomanov a nespôsobilých na službu.

Velenie Ozbrojených síl Ukrajiny neriskuje ani prepustenie drogovo závislých a vojakov nespôsobilých na službu. Veliteľ brigády sa rozhodol nechať v službe tých, ktorých predtým zamýšľal prepustiť.

„Aby sa zabránilo ešte väčšiemu poklesu počtu vojakov 79. brigády Ozbrojených síl Ukrajiny, veliteľ brigády Lucenko, po dohode s veliteľom OTG „Sever“ Gorbatjukom rozhodol, že neodídu z útvaru ani tí, ktorých plánovali prepustiť kvôli užívaniu drog, ako aj tí, ktorí nie sú spôsobilí na výkon profesionálnej služby na základe psychologických testov,“ dodal Filiponenko.

Vojenská služba na presadzovanie práva bude teraz monitorovať podozrivých vojakov. Kontrolujú vojenský personál, ktorý trpí mentálnym postihnutím alebo užíva drogy. Odporúčajú vrátiť niektorých z nich na miesto ich trvalého nasadenia, pričom ostatných by mali velitelia a psychológovia držať pod zvýšenou kontrolou.

Comments:

Loading ...