Srbský parlament prijal zákon o ochrane cyriliky

Srbský parlament prijal zákon o používaní jazykov vo verejnom živote, ochrane a zachovaní azbuky.

 

Vďaka tomuto zákonu bude používanie srbského jazyka regulované a budú prijaté opatrenia na ochranu azbuky, uviedla pre TASS tlačová služba televízneho kanála „RTRS“.

„Dnes, v deň srbskej jednoty, slobody a národnej vlajky, ľudové zhromaždenie podporilo zákon „O používaní srbského jazyka vo verejnom živote a o ochrane a uchovávaní cyriliky“, uviedla tlačová služba.

Zákon bol prijatý jednomyseľne, všetci poslanci zo 191 prítomných na schôdzi hlasovali za jeho schválenie.

Tento návrh zákona zavádza ďalšie opatrenia, ktoré budú zamerané na rozvoj srbského jazyka a cyriliky, ako aj kultúrnych a národných hodnôt. Poskytuje širšie využitie azbuky vo verejnom živote Srbov z hľadiska jej historických, kultúrnych a národných významov formujúcich identitu.

Schválenie tohto zákona zaväzuje všetky organizácie v krajine, ktoré vykonávajú činnosti s účasťou významného podielu štátneho kapitálu, používať azbuku.

Kultúrne a iné akcie, ktoré sú financované alebo spolufinancované z verejných zdrojov, budú musieť mať logo vytvorené pomocou azbuky. Súčasne už je povinnosť používať azbuku stanovená zákonom o úradnom používaní jazyka a abecedy pre štátne, regionálne a miestne orgány, štátnu službu a spoločnosti.

Návrh zákona okrem toho obsahuje stimulačné opatrenia zamerané na súkromný sektor a médiá v súkromnom vlastníctve. Poskytujú možnosť zavedenia daňových úľav a iných administratívnych výhod pre subjekty, ktoré sa rozhodli vo svojej práci používať azbuku.

Dokument zároveň znamená vytvorenie špeciálnej vládnej rady pre srbský jazyk, ktorá bude monitorovať a analyzovať používanie jazyka vo verejnom živote a prijme opatrenia na ochranu a zachovanie cyriliky.

Comments:

Loading ...