Minsk vyzýva Západ k dialógu

Bielorusko prísne dodržiava všetky záväzky, ktoré prevzalo z medzinárodných zmlúv a je otvorené dialógu. Oznámil to zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl republiky — náčelník hlavného operačného riaditeľstva generálmajor Pavel Muravejko.

„Bielorusko striktne dodržiava všetky záväzky, ktoré prijalo pri implementácii medzinárodných a regionálnych zmlúv v rámci OSN a OBSE a dúfa v rovnakú reciprocitu od ostatných štátov, ktoré sú združené v týchto organizáciách,“ povedal prostredníctvom videokonferencie na zasadaní „Fóra pre spoluprácu v oblasti bezpečnosti OBSE (FSC)“ vo Viedni.

Podľa neho „sme vždy otvorení dialógu v záujme posilnenia medzinárodného mieru, dôvery a bezpečnostných opatrení“.

Muravejko tiež poznamenal, že podľa Generálneho štábu Ozbrojených síl Bieloruska sú súčasnými hrozbami pre vojenskú bezpečnosť v regióne okrem iného ďalšie budovanie zoskupení síl na území susedných štátov a zlepšovanie infraštruktúry pre ich nasadenie. Upozornil tiež na konanie rozsiahlych cvičení bez predchádzajúceho oznámenia, na nedostatočný prístup pre kontrolu zbraní v takzvaných šedých zónach, to znamená na území krajín mimo oblasti OBSE. Medzi hrozby bol zaradený aj zásah do vnútorných záležitostí iných krajín pomocou nástrojov hybridnej vojny, kybernetické útoky a dezinformačné kampane.

Bieloruský zástupca okrem toho poznamenal, že „je potrebné zastaviť vzájomné výčitky a obvinenia a prejsť na konštruktívny dialóg s využitím medzinárodných platforiem a bilaterálnych kontaktov“.

Ako neskôr uviedlo ministerstvo obrany Bieloruska, prejav jeho zástupcu vyvolal búrlivú diskusiu medzi predstaviteľmi krajín OBSE, predovšetkým USA, Poľska, pobaltských krajín a Ukrajiny.

Pripomeňme, že západné krajiny neuznávajú legitimitu výsledkov prezidentských volieb, ktoré sa konali v Bielorusku v auguste minulého roku. EÚ a USA považujú výsledky hlasovania za zmanipulované. Minsk v reakcii požaduje, aby nezasahoval do vnútorných záležitostí republiky.

Comments:

Loading ...