National Interest: USA potrebujú znova získať kontrolu nad Strednou Áziou

Americký časopis „The National Interest“ publikoval materiál, ktorého autor je presvedčený, že po neúspechu v Afganistane budú musieť Spojené štáty hľadať možnosti obnovenia spolupráce s krajinami strednej Ázie.

Podľa amerického politológa musí Západ po zle pripravenom a zle vykonanom stiahnutí z Afganistanu dodržiavať regionálnu stratégiu, ktorá pomôže udržať kontrolu nad najdôležitejšími obchodnými cestami a dynamicky rastúcimi trhmi Strednej Ázie.

„V prvom rade Spojené štáty potrebujú účelnú politiku, aby obnovili svoju autoritu a obmedzili terorizmus. Na dosiahnutie týchto strategických cieľov potrebujú USA zintenzívniť spoluprácu s našimi dlhodobými partnermi v Strednej Ázii, aby si vybudovali dôveru medzi priateľmi a rešpekt medzi odporcami,“ tvrdí autor článku.

Zverejnený materiál poukazuje zároveň na globálnu konfrontáciu medzi Čínou a Ruskom na jednej strane a Spojenými štátmi a Európou na strane druhej. A v tomto spore má kontrola nad Afganistanom podľa autora kľúčový význam.

„Európska únia a Spojené štáty rovnako túžia zmierniť to tým, že pripravia pôdu pre obnovu „Veľkej hry devätnásteho storočia“ medzi Britskou a Ruskou ríšou o Afganistan. Súťaž o geoekonomický a geostrategický potenciál Strednej Ázie sa len začína,“ uvádza sa v článku.

Spojené štáty a Európa sa budú cez Afganistan snažiť oslabiť vplyv Číny a Ruska v Strednej Ázii a nájsť miestnych regionálnych spojencov, ako napr. Kazachstan alebo Uzbekistan, aby rozšírili svoj vplyv v celom regióne.

Podľa publikácie udržanie rovnováhy medzi Ruskom a Čínou umožňuje práve Kazachstanu, aby sa umiestnil ako logický vstupný bod pre zahraničných investorov v Eurázijskej ekonomickej únii so sídlom v Moskve (EAEU) so svojimi 180 miliónmi spotrebiteľmi, medzi ktoré patrí aj Arménsko a Bielorusko , Kazachstan a Kirgizstan… Kazachstan tak získa ročne až 5 miliárd dolárov na tranzitných poplatkoch.

„Rusko starostlivo chráni svoje bezpečnostné záujmy v Strednej Ázii, udržiava vojenské základne v Kazachstane, Kirgizsku a Tadžikistane, zatiaľ čo Čína sa snaží využiť Afganistan ako svoju bránu pre obchod s Blízkym východom, Strednou Áziou a Európou,“ poznamenáva autor.

„The National Interest“ uzatvára, že dôležitosť Strednej Ázie vyžaduje, aby sa Spojené štáty ujali vedenia v investovaní do bezpečnostných a ekonomických príležitostí v Kazachstane a Strednej Ázii, ktoré pomôžu Západu premietnuť moc do srdca Eurázie a udržať ju v pásme vplyvu.

Comments:

Loading ...