V Kongrese USA bola schválená legislatívna iniciatíva proti „Nord Stream 2“

Legislatívnu iniciatívu o nových sankciách na plynovod „Nord Stream 2“ prijala Snemovňa reprezentantov USA ako súčasť rozpočtu na obranu na nasledujúci fiškálny rok (v krajine sa začína 1. októbra).

Začlenenie tejto iniciatívy ako dodatku k návrhu rozpočtu na obranu schválili zákonodarcovia začiatkom tohto týždňa jednomyseľne. 23. septembra po hlasovaní dolná komora schválila samotný návrh rozpočtu.

Autorom novely je republikán Michael McCall. Iniciatíva stanovuje, že prezident USA musí najneskôr 15 dní po nadobudnutí účinnosti v rámci obranného rozpočtu uložiť obmedzenia organizáciám a osobám „zodpovedným za plánovanie, výstavbu a prevádzku“ plynovodu. Dostať sa na zoznam sankcií znamená zmrazenie majetku v USA a zákaz pre amerických občanov alebo spoločnosti obchodovať s obvinenými. Reštriktívne opatrenia tiež zahrnujú zákaz vstupu do USA, odoprenie víz a zrušenie platných víz osobám spojeným s projektom.

Okrem toho bola v rámci rozpočtu na obranu prijatá iniciatíva, ktorá ukladá ministrovi obrany USA a ministrovi USA povinnosť predložiť kongresmanom správu popisujúcu finančné výhody, ktoré Rusko údajne získa spustením plynovodu, ako aj analýzu „bezpečnostných rizík“ pre Ukrajinu, európskych spojencov a NATO z dôvodu dokončenia výstavby.

Schválenie rozpočtu na obranu Snemovňou reprezentantov neznamená automatické nadobudnutie účinnosti všetkých do neho zavedených iniciatív. Verziu návrhu rozpočtu na obranu, ktorá sa líši od tej, ktorá bola prijatá v dolnej komore, musí ešte schváliť americký Senát. Následne bude zvolaná komisia, ktorá doladí podrobnosti týchto dvoch projektov. Obe komory budú opäť musieť hlasovať za pripravený dokument a potom bude odoslaný prezidentovi na podpis. Celý tento proces zvyčajne trvá až do neskorej jesene — začiatku zimy.

Zdroj EADaily

Comments:

Loading ...