Správa vlády Spojeného kráľovstva: Prevažnú väčšinu úmrtí u „delty“ predstavujú zaočkovaní

Správa o verejnom zdraví v Anglicku, publikovaná v septembri 2021 s názvom „SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England“ obsahuje niektoré zistenia, ktoré pre zástancov vakcín neveštia nič dobré.

Čísla ukazujú, že zaočkovaní ľudia sa medzi 1. februárom 2021 a 12. septembrom 2021 nakazili a zomreli na takzvaný „delta“ variant koronavírusu oveľa častejšie ako nezaočkovaní.

V sledovanom období údajne nezaočkovaní ľudia tvorili 257 357 prípadov z 593 572 prípadov variantu „delta“ (približne 43%) a 722 z 2 542 úmrtí (približne 28 %).

„Do 28 dní od dátumu pozitívneho testu“. Čo to znamená? To znamená, že veľká väčšina úmrtí na „delta“-variant v Anglicku počas tohto obdobia nastala u zaočkovaných a nie u nezaočkovaných ľudí.

Zdroj Aftershock

Comments:

Loading ...