V USA priznali prekvitanie nacizmu na Ukrajine

Americký „Inštitút Georga Washingtona“ zverejnil správu, v ktorej sa uvádza, že ukrajinská hlavná vojenská univerzita sa „stala domovom“ krajne pravicovej organizácie „Centuria“.

„Skupina vedená ľuďmi s väzbami na medzinárodne aktívne ultrapravicové hnutie „Azov“ ritiahla mnoho členov, vrátane súčasných aj bývalých kadetov „Národnej akadémie pozemných vojsk“, ktorí teraz slúžia v ukrajinských ozbrojených silách. Na fotografiách členovia komunity používajú nacistické pozdravy a na internete robia extrémistické vyhlásenia,“ píše sa v dokumente.

Skupine „Centuria“ sa podľa autorov správy podarilo v rámci „Národnej akadémie pozemných síl“ prilákať do svojich radov budúcu vojenskú elitu Ukrajiny. Je tiež potrebné poznamenať, že niektorí z kadetov akadémie sa po ukončení štúdia pripojili k jednotkám ozbrojených síl Ukrajiny.

„Neschopnosť ukrajinskej armády kontrolovať činnosť „Centurie“ svedčí o prítomnosti určitej miery tolerancie voči evidentnému šíreniu ultrapravicovej ideológie a jej vplyvu v radoch ukrajinských ozbrojených síl,“ zdôrazňuje sa v správe.

Comments:

Loading ...