Na hranici LĽR a DĽR začali demontovať colné kontrolné body

1. októbra o 10. hodine sa na hranici Doneckej a Luganskej ľudovej republiky začala demontáž prvej colnice Debaľcevo.

Agentúra DAN informuje, že na území zrušeného stanovišťa budú rozobraté všetky stavby — zábrany, obmedzujúce značky a pod.

Akcia sa koná v rámci implementácie Dohody o vytvorení jednotného colného územia a rozvoja hospodárskej integrácie medzi DĽR a LĽR, ktorá nadobudla platnosť 30. septembra.

„Dohoda stanovuje zavedenie spoločného colného sadzobníka, jednotného postupu pri regulácii zahraničného obchodu, jednotnej metodiky pre štatistiku zahraničného a vzájomného obchodu, jednotnej legislatívy v oblasti colnej regulácie vrátane rovnakých pravidiel pre určovanie colnej hodnoty tovaru a podobne,“ informuje agentúra DAN.

Z dohody tiež vyplýva zrušenie ďalších colných úradov na hranici medzi republikami. Pred uzavretím dohody medzi DĽR a LĽR fungovali colné stanoviská na všetkých štyroch kontrolných bodoch — Debaľcevo, Snežnoje, Nikišino a 759-om kilometri cesty M-03.

Začiatkom septembra sa republiky dohodli na vytvorení spoločného hospodárskeho priestoru a prvým konkrétnym krokom v tomto smere bolo podpísanie dohody o jednotnom colnom úrade.

Okrem toho boli prijaté programy sociálno-ekonomického rozvoja na roky 2022-2024 vrátane významného zvýšenia miezd a dôchodkov, vytvárania nových pracovných miest, opatrení na podporu podnikania, zvýšenia exportného potenciálu atď.

Comments:

Loading ...