Francúzsko ponúka poľskej vláde výstavbu až 6 jadrových reaktorov

Francúzsky štátny koncern „Électricité de France“ (EDF) predložil poľskej vláde ponuku na výstavbu štyroch až šiestich jadrových reaktorov typu EPR (tlakový vodou chladený jadrový reaktor generácie 3+) s celkovým inštalovaným výkonom 6,6 až 9,9 GW.

Pôvodný návrh obsahuje všetky kľúčové parametre programu, ako sú konfigurácia závodu, výrobná schéma, plány na rozvoj miestneho dodávateľského reťazca, odhady nákladov a harmonogram v súlade s vydaním, informuje internetové vydanie časopisu „Wprost.pl“.

„Jadrový program založený na technológii EPR prinesie poľskému hospodárstvu mnoho výhod, prispeje k energetickej nezávislosti krajiny, poskytne elektrickú energiu najmenej na 60 rokov a uspokojí až 40% súčasného poľského dopytu po elektrickej energii. Bezpečný, spoľahlivý, cenovo dostupný a bez CO₂ zdroj energie, ako je jadrová energia, významne prispeje k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality a zabráni uvoľňovaniu až 55 miliónov ton CO₂ ročne,“ cituje publikácia vyjadrenie francúzskej jadrovej spoločnosti.

EDF odhaduje, že pre každý pár blokov EPR by mohlo byť vo fáze výstavby vytvorených lokálne okolo 25 000 pracovných miest a ďalšie desaťtisíce nepriamo.

„Program tiež poskytne významnú synergiu s inými projektmi EPR v Európe v duchu dlhodobého európskeho partnerstva medzi poľským a francúzskym jadrovým priemyslom. EDF s plnou podporou francúzskej vlády sa od svojho vzniku zúčastňuje spolupráce v rámci poľského programu jadrovej energie,“ sumarizujú Francúzi.

Poľské orgány predbežne rozhodli o spolupráci s Ruskom v rámci výstavby jadrovej elektrárne v kaliningradskej oblasti. Ide o iniciatívu poľského energetického oligarchu Zygmunta Solorz-Żaka spolu s maďarskými partnermi investovať do výroby atómovej energie v ruskom kaliningradskom regióne s cieľom dodávať vyrobenú energiu do Poľska a Maďarska.

 

Comments:

Loading ...