Putin vyzval na využitie silného potenciálu spravodajských služieb proti novým hrozbám

Ruský prezident Vladimir Putin vyzval na maximálne využitie silného potenciálu spravodajských služieb členov „Spoločenstva nezávislých štátov“ na ochranu priestoru územia pred novými vonkajšími hrozbami.

Uvádza sa to v pozdrave ruského prezidenta účastníkom 17. schôdze Stretnutia šéfov bezpečnostných a spravodajských služieb SNŠ, ktoré sa dnes, 13. októbra, začalo v Moskve.

Pozdrav prečítal Sergej Naryškin, riaditeľ ruskej „zahraničnej spravodajskej služby“ (SVR).

„Služby a oddelenia, ktoré vediete, majú vážne operačné, technické a personálne kapacity a dnes je dôležité využiť tento silný potenciál na maximum pre spoľahlivú ochranu našich štátov a celého Spoločenstva pred vnútornými a vonkajšími hrozbami,“ vyhlásil Putin.

V prvom rade zdôraznil, že je potrebné bojovať proti medzinárodnému terorizmu a extrémizmu, nadnárodným zločineckým skupinám, nezákonnému obchodovaniu so zbraňami, počítačovej kriminalite a obchodovaniu s drogami, pašovaniu a nelegálnej migrácii.

„Pri vykonávaní týchto úloh je veľmi potrebná koordinovaná, systematická práca vo všetkých kľúčových oblastiach, neustála výmena informácií a spoločné operácie,“ zdôraznil ruský prezident. „Budete musieť prediskutovať široký rozsah aktuálnych problémov spojených so zaistením bezpečnosti zvrchovanosti a národných záujmov krajín SNŠ, podeliť sa o skúsenosti a nový vývoj, analyzovať súčasnú situáciu vo svete a v euroázijskom regióne a urobiť prognózy pre budúcnosť.“

Vyjadril presvedčenie, že rozhodnutia prijaté počas stretnutia budú slúžiť na posilnenie mieru a stability v priestore SNŠ a prispejú k ďalšiemu progresívnemu rozvoju členov SNŠ.

Podľa Sergeja Naryškina na stretnutie dorazili delegácie deviatich špeciálnych služieb krajín SNŠ — Azerbajdžanu, Arménska, Bieloruska, Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu, Turkménska a Uzbekistanu. Na stretnutí sa zúčastňuje tajomník Ruskej bezpečnostnej rady Nikolaj Patrušev, minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, výkonný tajomník SNŠ Sergej Lebedev a riaditeľ FSB Alexander Bortnikov.

Zdroj EADaily

Comments:

Loading ...