ESĽP rozhodol: Tbilisi neporušilo práva obyvateľov Južného Osetska, keď ich bombardovalo

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zamietol žiadosti obyvateľov Južného Osetska o porušovaní ľudských práv gruzínskou armádou počas vojenského konfliktu v roku 2008, uvádza agentúra TASS.

Sťažnosti sa týkali udalostí, ktoré sa odohrali 8. a 9. augusta v Cchinvale a jeho okolí „počas päťdňového medzinárodného ozbrojeného konfliktu“. Sťažovatelia poukázali na „neprimerané použitie sily“ proti civilistom gruzínskou armádou, a to v súvislosti s masívnym ostreľovaním z viacerých raketových systémov, ako aj v súvislosti s činnosťou armády vstupujúcej do Cchinvali.

Súd dospel k záveru, že Gruzínsku bola odňatá možnosť vykonávať moc v týchto oblastiach a udalosti, ktoré sa tam odohrali, nemožno podľa sudcov považovať za spadajúce pod jurisdikciu Gruzínska len z toho dôvodu, že „územie, na ktorom prebiehali bojové akcie, boli formálne gruzínske“.

Viac ako tri tisícky občanov Južného Osetska bezprostredne po gruzínskom útoku na republiku v auguste 2008 podalo žalobu na gruzínske orgány na ESĽP, takmer polovica z nich bola v predchádzajúcich rokoch zamietnutá.

„Žaloby sa týkali porušení viacerých článkov Európskeho dohovoru o ľudských právach. Podrobne popisovali, ako boli naši občania vystavení smrteľnému nebezpečenstvu, ako prebiehalo bombardovanie obytných štvrtí, ktoré neboli ani v blízkosti vojenských cieľov, ako gruzínska armáda ničila majetok pred očami ľudí,“ tvrdí Inal Tasojev, ombudsman pre ľudské práva pri prezidentovi Republiky Južné Osetsko.

Občania Južného Osetska vo svojich žalobách požadovali od gruzínskych orgánov náhradu za morálne a materiálne škody. Od roku 2011 sa týmito sťažnosťami zaoberali tri advokátske skupiny, ktoré mali skúsenosti s vedením prípadov v ESĽP. V roku 2011 bola polovica nárokov zamietnutá.

„Bolo to spôsobené najmä skutočnosťou, že žiadosti ESĽP sa k zástupcom našich občanov nedostali včas, preto súd nedostal včas odpoveď a Európsky súd usúdil, že sťažovatelia stratili záujem o svoje žaloby,“ vysvetlil ombudsman.

Po zvážení niekoľkých žiadostí v novembri 2018 ESĽP vyhlásil sedem z nich za neprípustné.

„Hlavným dôvodom bolo, že na miestach, kde títo sťažovatelia žili, sa nekonali žiadne boje a Európsky súd rozhodol, že neboli vystavení žiadnemu smrteľnému nebezpečenstvu,“ dodal Tasojev.

V odpovedi na otázku, či existuje nádej na objektívne posúdenie sťažností občanov Južného Osetska v ESĽP, Tasojev poznamenal, že na základe politickej reality a situácie, v ktorej sa Rusko nachádza, s tým nemožno počítať.

Comments:

Loading ...