Európsky parlament rozhodol o zamietnutí finančnej pomoci Poľsku

Európsky parlament na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu 21. októbra väčšinou hlasov schválil uznesenie, v ktorom vyzval Európsku komisiu a Radu EÚ, aby okamžite začali konanie pre porušenie princípov právneho štátu Poľskom, ako aj odmietnuť Varšavu alokovať finančné prostriedky z fondov EÚ na financovanie národného plánu obnovy po pandémii.

Uznesenie podporilo 502 poslancov, 153 hlasovalo proti, 16 sa zdržalo.

„Ústavný súd Poľska nemá právnu silu a nezávislosť a nemá právo vykladať ústavu krajiny… Parlament žiada, aby peniaze európskych daňových poplatníkov neboli prevádzané vládam, ktoré hrubo, účelovo a systematicky podkopávajú európske hodnoty, vyzýva Európsku komisiu a Radu EÚ, aby konali, vrátane: iniciovania postupu na súde EÚ, prijatia ustanovenia o podmienenom mechanizme (financovanie krajín z fondov EÚ), odmietnutie schválenia poľského národného plánu hospodárskej obnovy, lídrom na samite diskutovať o situácii v Poľsku a prijať čo najsilnejšie spoločné vyhlásenie,“ píše sa vo vyhlásení.

Ústavný súd Poľska potvrdil nadradenosť ústavy republiky nad legislatívou Európskej únie na pozadí viacerých verdiktov Súdneho dvora EÚ, ktorý odsúdil postup poľských úradov.

Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dala pokyn na preštudovanie rozhodnutia poľského ústavného súdu s cieľom prijať ďalšie opatrenia. Toto rozhodnutie Varšavy už kritizovali tak šéfovia orgánov EÚ, ako aj lídri jednotlivých krajín EÚ.

Medzi možnými odvetnými krokmi von der Leyenová už označila aj napadnutie rozhodnutia poľského ústavného súdu na súde EÚ a použitie podmieneného európskeho mechanizmu financovania, čo by v praxi mohlo znamenať zbavenie Varšavy prístupu k financiám EÚ.

Šéf Európskej komisie a poľský premiér Mateusz Morawiecki sa 19. októbra vystúpili pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde obhajovali svoje pozície.

Lídri členských krajín EÚ sa na summite v Bruseli v decembri 2020 dohodli na viacročnom finančnom pláne EÚ a fonde na ozdravenie európskej ekonomiky, ktoré predtým zablokovali Poľsko a Maďarsko. Pozície Poľska a Maďarska sa týkali zámeru niektorých krajín naviazať prideľovanie peňazí z rozpočtu EÚ s ohľadom na rešpektovanie nadradenosti európskeho práva nad právnym systémom v jednotlivých krajinách.

V júli 2020, po jednom z najdlhších summitov EÚ, sa lídri dohodli na balíku 750 miliárd EUR na financovanie obnovy Európy, ktorej hospodárstvo ťažko zasiahla pandémia Covid-19. Tento núdzový balík je prepojený s viacročným finančným plánom EÚ vo výške 1,08 bilióna eur a zahŕňa možnosť poskytovania zvýhodnených pôžičiek a dotácií krajinám Únie.

Krajiny západnej a severnej Európy presadili zavedenie „podmienečného mechanizmu“, aby zabezpečili, že prijímajúce štáty paneurópskych fondov budú dodržiavať hodnoty a normy Európskej únie a že EÚ bude mať mechanizmus na zastavenie takéhoto financovania v prípade odchýlky od noriem.

„Podmienečný mechanizmus“ bol zavedený na pozadí dlhoročných nezhôd v EÚ, predovšetkým v dôsledku konania vlád Poľska a Maďarska, ktoré západoeurópske krajiny kritizujú za nesúlad politiky s princípmi a pravidlami EÚ.

Comments:

Loading ...