Lukašenko predstavil novú verziu bieloruskej ústavy

Na stretnutí s pracovnou skupinou bol prezidentovi Bieloruska Alexandrovi Lukašenkovi predstavený nový koncept ústavy Bieloruska, informuje agentúra „BelTA“.

„Ústavná komisia urobila kus práce, navrhla vlastné verzie a pracovná skupina odborníkov, vytvorená prezidentským dekrétom, teraz pracuje na vylepšovaní tejto ústavy. Povedané v normálnej reči, predpisuje túto ústavu do právneho jazyka,“ informoval bieloruský líder.

Lukašenko sa podľa svojich slov oboznámil s najnovšou verziou základného zákona republiky a v budúcnosti plánuje o novelách diskutovať a vypočuť si, „čo bolo dôvodom na vylúčenie niektorých článkov a najmä doplnenie nových ustanovení“.

„Úlohou pracovnej skupiny bolo rozpracovať zásadné otázky súvisiace s prípravou ústavných zmien. Upevní úlohu Celobieloruského ľudového zhromaždenia, prerozdelí právomoci medzi vládne orgány, zachová rovnováhu štátneho aparátu a iné,“ zdôraznil prezident.

Lukašenko dodal, že otázka zmeny ústavy bola braná vážne, bude však potrebné ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny, po ktorom bude konečná verzia návrhu predložená ústavnej komisii.

„Práca na aktualizácii ústavy Bieloruska sa vykonáva v záujme väčšiny občanov a pre nich. A všetci občania Bieloruska ako aj tí, ktorí do Bieloruska prídu, budú musieť žiť podľa tohto základného zákona. Zákon je zákon,“ zhrnul Lukašenko.

Comments:

Loading ...