„Všetky otázky automaticky zmiznú“ — v Štátnej dume začali hovoriť o pripojení Donbasu

Prvý podpredseda Výboru Štátnej dumy pre záležitosti SNŠ, euroázijskú integráciu a vzťahy s krajanmi Viktor Vodolackij vyhlásil, že na zjednotenie Donbasu s Ruskom je potrebné vypracovať žalobu so žiadosťou, aby bolo rozhodnutie Rady ľudových komisárov z roku 1922 vyhlásené za nezákonné.

„Potom všetky otázky týkajúce sa Donbasu automaticky okamžite zmiznú,“ povedal Vodolackij.

Touto otázkou by sa podľa neho mali zaoberať právnici špecializovaní na medzinárodné právo a následne uplatniť príslušné nároky pred medzinárodnými inštitúciami.

Vodolackij zdôraznil, že dokument Rady ľudových komisárov, podľa ktorého územie Donbasu prešlo pod Ukrajinskú SSR, sa stal pre mnohých ľudí tragédiou.

Comments:

Loading ...