Pod údermi DĽR boli jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny vytlačené z Dokučajevska

Napriek intenzívnym úderom sa ukrajinskej armáde nepodarilo preniknúť na územie Dokučajevska.

Za pomoci delostrelectva sa silám domobrany podarilo nástup ukrajinskej armády odraziť. Namiesto postupu vpred boli jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny donútené stiahnuť sa na svoje predtým obsadené pozície.

Na zverejnených videozáznamoch je vidieť moment útoku Ozbrojených síl Ukrajiny na Dokučajevsk. Viacnásobné výbuchy a ostreľovanie územia mesta zo zbraní rôznych kalibrov sa stali jedným z najsilnejších útokov ukrajinských ozbrojených síl. Napriek tomu po objavení sa informácií o pravdepodobnom prielomu ukrajinských vojsk týmto smerom spustili jednotky ľudovej milície ostrú paľbu na pozície Ozbrojených síl Ukrajiny. To viedlo k ústupu ukrajinskej armády a dočasnému zastaveniu paľby.

Odborníci uvádzajú tri najpravdepodobnejšie smery prieniku ukrajinských jednotiek na Donbas – sú to Gorlovka, Teľmanovo a Dokučajevsk. Posledné dve oblasti sú obzvlášť ohrozené, pretože sú najmenej chránené. Napriek tomu, vzhľadom na súčasnú situáciu, Ozbrojené sily Ukrajiny jednoducho nemajú prostriedky na obsadenie týchto regiónov.

Comments:

Loading ...