Bomba lekára Vladimira Zelenku zvrhnutá na vakcinačné podvody

Meno lekára Vladimíra Zelenku dnes pozná celý svet. Ide o amerického lekára, ktorý sa narodil v roku 1973 v ZSSR. V Spojených štátoch sa ocitol ako dieťa, získal tam lekárske vzdelanie a stal sa všeobecným lekárom.

Slávu si získal v marci 2020, keď navrhol vlastný liečebný režim pre COVID-19 (je založený na použití troch liekov: hydroxychlorochínu, síranu zinočnatého a azitromycínu). Presvedčivo dokázal účinnosť svojej metódy, postavil na nohy amerického prezidenta Donalda Trumpa, brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara a bývalého izraelského ministra zdravotníctva Yaakova Litzmana. Doktor Zelenko vlani vyliečil viac ako 600 pacientov, ktorí k nemu prišli. Jeho spôsob liečby si osvojili mnohí lekári v USA aj v zahraničí.

Vladimir Zelenko sa domnieva, že boj proti COVID-19 pomocou vakcínových prípravkov je spojený s veľmi vysokým rizikom. V tejto súvislosti veľmi rezonovalo jeho vyhlásenie prostredníctvom video spojenia s členmi izraelského rabínskeho súdu v auguste 2021. Ako ortodoxný Žid a skúsený lekár bol pozvaný, aby porozprával o vplyve očkovania na ľudské zdravie. Tu je úryvok z jeho vyhlásenia.

„Táto vakcína nie je potrebná. Pre nikoho. Deti s koronavírusom majú 99,998 %-nú mieru prežitia. Pre mladých od 18 do 45 rokov je to 99,95 %. U chorých, ktorým imunitný systém vytvára protilátky, je imunita miliardkrát účinnejšia ako umelá imunita získaná očkovaním.“

V období od jedného dňa do troch mesiacov je pre očkovaných podľa Zelenku hlavným rizikom trombóza, ktorá končí infarktom alebo mozgovou príhodou.

„Väčšina z týchto úmrtí — až 40 % — sa zvyčajne vyskytuje v prvých troch až štyroch dňoch po injekcii,“ tvrdí lekár. Je tiež všeobecne známe, že u mladých ľudí sa po očkovaní proti koronavírusu často rozvinie srdcové ochorenie – myokarditída. Okrem toho sa podľa Zelenku osemnásobne zvyšuje riziko potratov u žien očkovaných v prvom trimestri tehotenstva.

Vladimír Zelenko sa často odkláňa od medicínskych úvah a bez okolkov vyhlasuje, že politika amerických úradov zameraná na všeobecné očkovanie obyvateľstva je zločinom proti americkému národu. Rovnakú zločinnú politiku uskutočňujú aj izraelské úrady, ktoré v spolupráci s korporáciou „Pfizer“ páchajú holokaust židovského národa.

Korporácia „Big Pharma“, ktorá pretláča vakcíny, vynakladá obrovské úsilie, aby zablokovala používanie liekov, ktoré účinne bojujú s ochorením Covid (a množstvo liekov má profylaktické účinky). Americký farmakologický regulátor FDA nielenže odmieta udeľovať licenciu alebo vykonávať klinické skúšky liekov (ako je hydroxychlorochín, ivermektín atď.), ale tiež sa ich pokúša zakázať, čím sa uvoľňuje cesta pre „Pfizer“ a ďalšie veľké farmaceutické spoločnosti, ktoré vyrábajú vakcíny.

Ďalším zločinom, tvrdí Vladimir Zelenko, je vytvorenie vírusu, ktorý nemá prirodzený pôvod. Zelenko hovorí: „Viem presne, kedy to vzniklo a môžem uviesť čísla patentov.“ Práca na vytvorení vírusu začala v roku 1999 Dr. Ralphom Baricom z University of North Carolina. Uskutočnil experimenty na úpravu netopierieho koronavírusu tak, aby vírus mohol infikovať ľudí. Takéto štúdie však boli v Spojených štátoch zakázané a na podnet Anthonyho Fauciho (teraz hlavného poradcu Joea Bidena pre boj proti „pandémii Covid“) sa experimenty s koronavírusom presunuli do čínskeho Wu-chanu. Tam, ako tvrdí Zelenko (jeho vyjadrenia sa zhodujú so závermi správy republikánskych senátorov), vedci pokračovali v zmenách prirodzeného vírusu, čím sa zvyšovala jeho letalita a odolnosť.

„Trvalo to 20 rokov. A potom tým nakazili človeka a zamorili celý svet,“ tvrdí lekár.Zatiaľ čo iniciátori očkovania Vladimíra Zelenku zosmiešňujú, prezentujúc ho ako zástancu sprisahania, sám sa nehanbí to tvrdiť, pretože si je istý, že tajomstvo bude odhalené. „Noe v Biblii bol tiež zástancom sprisahania, kým nezačalo pršať,“ hovorí Zelenko a dokonca sa pokúša prejsť do ofenzívy.

Najnovším dôkazom toho je dokument, ktorý sa objavil v septembri 2021 s názvom „THE VACCINE DEATH REPORT“. Sú v ňom zhromaždené dôkazy o miliónoch úmrtí a závažných nežiaducich následkoch v dôsledku experimentálnych injekcií proti COVID-19. Je to štúdia, ktorú pripravil Dr. Zelenko a napísal ju spolu s Davidom Johnom Sorensenom, americkým investigatívnym novinárom. Je to celkom pôsobivá 52-stranová správa s ilustráciami, grafmi, schémami a odkazmi na primárne zdroje. Práca bola zverejnená v polovici septembra a rozšírila sa po Amerike ako aj po celom svete. Mnoho novinárov to označilo za bombu zvrhnutú na manažérov konglomerátu „Big Pharma“ (a v konečnom dôsledku aj na autorov tzv. „Veľkého resetu“).

Na prvej strane správy čítame: „My (autori správy) sa zameriavame len na moderné vedecké fakty a dištancujeme sa od nepodložených tvrdení. Údaje sú zrozumiteľné a overiteľné. Všetky uvedené informácie sú podložené viac ako stovkou odkazov (na zdroje). […] Dôkazy naznačujú, že v súčasnosti sme svedkami najväčšej organizovanej masovej vraždy v svetových dejinách. Závažnosť situácie nás núti položiť túto kritickú otázku: dokážeme vystúpiť na záchranu miliardy nevinných ľudí? Alebo dovolíme, aby úvahy o osobnom prospechu ovládli právny štát a my sa staneme spoluvinníkmi? Právne komunity po celom svete pripravujú právne nároky na potrestanie tých, ktorí pracujú pre túto zločineckú agendu. Všetkým, ktorí sú stále na ich strane, hovoríme: ešte je čas otočiť sa a postaviť sa na stranu pravdy. Prosím, urobte správnu voľbu.“

Tu je niekoľko faktov a úryvkov zo správy.

Jedno zo svedectiev poskytla Jane Doe, expertka z CDC (americké centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb), ktorá sa podieľala na identifikácii zneužívania a klamania v americkom systéme zdravotnej starostlivosti (niečo ako inšpektor alebo audítor). Dospela k záveru, že počet úmrtí na vakcínu zaznamenaných v systéme „VAERS“ je minimálne 5-násobne podhodnotený. Tu je úryvok z čestného vyhlásenia Jane Doe.

„Za posledných 25 rokov som vyvinula viac ako 100 rôznych algoritmov na odhaľovanie podvodov v oblasti zdravotnej starostlivosti vo verejnom aj súkromnom sektore. (…) Keď sa očkovanie proti COVID-19 jasne spájalo so smrťou a poškodením pacienta, začala som pociťovať potrebu špecificky skúmať tento problém. Podľa môjho odborného hodnotenia (…) je počet úmrtí do 3 dní po očkovaní najmenej 5-krát vyšší ako počet úmrtí uvedených vo VAERS “.

Autori správy spomínajú aj rozhovor medzi Jane Doe a renomovaným profesorom doktorom Petrom McCulloughom, v ktorom nevylúčila, že podhodnotenie môže byť aj desaťnásobné.

Existuje zdroj, podľa ktorého systém „VAERS“ podhodnocuje údaje o dva rády, teda 100-násobne. Ide o dokument z roku 2009 s názvom „Lazarus Report“. Štúdia uskutočnená v „Harvard Pilgrim Health Care“, ktorú si objednalo americké ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb, zistila, že približne 25 % ambulantných pacientov, ktorí podstúpili ambulantnú liečbu, zaznamenalo nejakú formu vedľajších účinkov podaných liekov. Počet „negatív“ nahlásených FDA (americký farmaceutický regulátor) tvoril však len 0,3 % z celkového počtu prípadov.

Mnohé správy o nízkej miere negatívnych účinkov vo VAERS pochádzajú z uniknutých informácií organizovaných dobrovoľnými informátormi, ktorí pracujú v spoločnostiach zaoberajúcich sa vakcínami, v zdravotníckych zariadeniach a dokonca aj vo federálnom VAERS.

Napríklad spoločnosť „Moderna“ dostala 300 000 hlásení o vedľajších účinkoch vakcín do troch mesiacov od uvedenia vakcíny na trh. V auguste to oznámil informátor z IQVIA, ktorá pomáha „Moderne“ podávať očkovania. Toto číslo je oveľa vyššie ako počet verejne dostupných správ o vedľajších účinkoch vakcíny Moderna vo federálnom systéme VAERS. Moderna a IQVIA na e-maily so žiadosťou o komentár neodpovedali.

A tu je ešte hlasnejší príbeh, ktorý sa začal únikom organizovaným interným informátorom pracujúcim pre „Centers for Medicare & Medicaid Service“ (CMS). Organizácia slúži národným programom zdravotného poistenia „Medicare“ a „Medicaid“. Anonymný informátor z CMS v júli 2021 oznámil, že počet úmrtí po očkovaní proti covidu bol 48 465. Informácie sú prezentované vo forme snímok obrazovky údajov zo serverov „Medicare“. Štatistika zahŕňala len tie úmrtia, ktoré nastali do dvoch týždňov po injekcii. Informátor pracuje ako programátor, má prístup do databáz „Medicare“ a „Medicaid“. Meno informátora zatiaľ nezverejnili; vie sa len, že je to žena. Zložila prísahu na Bibliu, že jej správy sú pravdivé.

V čase, keď k tomuto úniku z CMS došlo, bolo na webovej stránke VAERS priznaných menej ako 11 000 úmrtí spojených s vakcínami proti covidu. V informačnom bloku informátora z CMS bol počet úmrtí 4,4-krát vyšší.

Spočiatku boli informácie od informátora CMS sprístupnené americkým lekárom v prvej línii. Následne ju odovzdali známemu právnikovi Thomasovi Renzovi, ktorý v rovnakom čase (v júli) podal na federálny súd žalobu požadujúcu vyšetrenie dezinformačných aktivít federálnych organizácií FDA a CDC, ktoré prevádzkujú systém VAERS. Na tlačovej konferencii Thomas Renz povedal, že existuje asi tucet rôznych systémov, ktoré vláde USA hlásia úmrtia a vedľajšie účinky rôznych liekov. A poskytujú objektívnejší obraz ako systém VAERS.

Existuje už niekoľko výpočtov, v ktorých sa úmrtnosť na očkovanie v Spojených štátoch, prevzatá zo Zelenkovej správy extrapoluje na celý svet. A ukazuje sa, že počet úmrtí na očkovanie už prevýšil počet úmrtí s diagnózou covid. Ak je to tak, potom ľudstvo čelí tragédii porovnateľnej so španielskou chrípkou.

Valerij Katasonov, Profesor, doktor ekonómie, predseda Ruskej ekonomickej spoločnosti. S.F. Šarapova, špeciálne pre FSK
Valerij Katasonov, Profesor, doktor ekonómie, predseda Ruskej ekonomickej spoločnosti. S.F. Šarapova, špeciálne pre FSK

 

Comments:

Loading ...