Špinavý americký plyn

Bridlicový plyn, ktorého 95 % sa ťaží v Spojených štátoch, čoraz viac získava štatút „špinavého“ zdroja energie, vyskytli sa prípady, keď kupujúci odmietli dovážať americký LNG, informuje spoločnosť „Gazprom“.

„Na pozadí rastúceho významu environmentálnej agendy získava bridlicový plyn vyrábaný technológiou hydraulického štiepenia status „špinavého“ zdroja energie. V tejto súvislosti sa vyskytli prípady odmietnutia plánov na dovoz LNG zo Spojených štátov zo strany kupujúcich, ako aj odchodu environmentálne zodpovedných medzinárodných spoločností z bridlicových aktív,“ uvádza sa vo vyhlásení Gazpromu po stretnutí predstavenstva a riaditeľov, kde sa zvažovali perspektívy rozvoja bridlicového priemyslu.

Spoločnosť poznamenáva, že produkcia bridlicového plynu sa v roku 2020 realizovala len v niekoľkých krajinách sveta, pričom 95 % vyťaženého plynu pripadá na Spojené štáty. Podľa aktuálnych predpovedí možno očakávať, že rozvoj bridlicového priemyslu v takom rozsahu ako v USA nebudeme vidieť v žiadnej inej krajine, a to ani z dlhodobého hľadiska.

„Konkrétne v Číne produkcia bridlicového plynu v roku 2020 zaostávala o tretinu za štátnym plánom, čo sa vysvetľuje zložitou geologickou štruktúrou bridlicových ložísk v krajine a nízkou ekonomickou efektívnosťou ťažby. V Európe sa nepredpokladá rozvoj ťažby plynu z bridlicových ložísk a „Gazprom“ taktiež neplánuje produkciu plynu z bridlíc z dôvodu vysokej dostupnosti overených zásob plynu v konvenčných ložiskách, ktorých rozvoj je efektívnejší tak z ekonomického, ako aj environmentálneho hľadiska,“ dodáva Gazprom.

Ako nádherne sa bumerang vrátil! Veď ešte nedávno americký minister energetiky označil ruský plyn za „najšpinavší“ na svete.

Zdroj Russkij Top

Comments:

Loading ...