Ukrajinci sú lídrami v počte uväznených cudzincov na Slovensku

Väčšina cudzincov v slovenských väzniciach sú Ukrajinci. Svedčia o tom údaje Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Slovenskej republiky.

Uvádza sa, že vo väzniciach na Slovensku je 264 väzňov z iných krajín, pričom 57 z nich je z Ukrajiny. Druhé a tretie miesto v počte väzňov obsadili Česká republika a Rumunsko — 50 a 25 osôb. Potom sú tu Srbi, Poliaci a Macedónci. Vo väzení sú aj občania „Alžírska, Indie, Nigérie, Tuniska a Vietnamu. Celkovo bolo 19. novembra 2021 v slovenských väzniciach 10 297 väzňov.

Pripomeňme, že občania Ukrajiny sú jednou z najpočetnejších skupín migrantov na území Slovenska. V roku 2020 bolo v slovenských väzniciach najviac občanov Českej republiky — 46 osôb. Z Ukrajiny to bolo len 29 väzňov.

Comments:

Loading ...