Nová nemecká vláda deklarovala pripravenosť na konštruktívny dialóg s Ruskom

Nová vládna koalícia Nemecka pozostávajúca zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), Slobodnej demokratickej strany Nemecka (FDP) a Strany zelených oznámila pripravenosť udržiavať konštruktívny dialóg s Ruskom.

Uvádza sa to v texte koaličnej zmluvy predloženej v stredu 24. novembra.

„Rusko-nemecké vzťahy sú hlboké a rôznorodé. Rusko je významným medzinárodným hráčom. Uvedomujeme si dôležitosť zmysluplných a stabilných bilaterálnych vzťahov a snažíme sa o ne. Sme pripravení na konštruktívny dialóg,“ uvádza sa v dokumente, ktorý by mal tvoriť základ domácej a zahraničnej politiky novej nemeckej vlády.

Ako vyplýva z textu dokumentu, nová vládna koalícia je za prehĺbenie spolupráce s Ruskom vo viacerých globálnych otázkach.

„Zameriavame sa na užšiu spoluprácu s Ruskom v otázkach ako napríklad v oblastiach súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou alebo dodávkami energie (najmä vodíka), ako aj na prekonávanie globálnych výziev, akými sú zmena klímy a ochrana životného prostredia,“ píše sa v koaličnej zmluve.

Nová vládna koalícia zároveň „ostro kritizuje skutočnosť obmedzovania občianskych a demokratických slobôd“ v Rusku a očakáva, že „ruská vláda nebude zasahovať do vytvárania a udržiavania kontaktov medzi občianskou spoločnosťou a nemeckými partnermi“.

Nová vláda Spolkovej republiky Nemecko tiež vzala na vedomie zámer „posilniť“ podporu občianskej spoločnosti v Rusku. Jedno z opatrení vyzýva na zavedenie „bezvízového režimu“ pre „obzvlášť dôležité kategórie ruských občanov“, napríklad pre mladých ľudí do 25 rokov.

Dokument tiež zdôrazňuje, že nová vláda Nemecka „rešpektuje záujmy svojich európskych susedov, najmä partnerov v strednej a východnej Európe“.

„Budeme brať do úvahy rozdiely vo vnímaní hrozieb a zameriame sa na spoločnú a koherentnú politiku EÚ voči Rusku,“ uvádza sa v koaličnej dohode.

Osobitné miesto zaujímajú otázky súvisiace s urovnaním konfliktu na východe Ukrajiny.

„Žiadame okamžité ukončenie pokusov o destabilizáciu situácie, násilných činov a vyjadrujeme presvedčenie, že cesta k mierovému urovnaniu konfliktu na východe Ukrajiny, ako aj k zrušeniu príslušných sankcií, závisí od úplnej implementácie Minských dohôd,“ píše sa v dokumente.

Zdôrazňuje sa, že nová nemecká vláda má v úmysle „naďalej poskytovať pomoc pri obnove úplnej územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny“.

„Snažíme sa prehĺbiť energetické partnerstvo s Ukrajinou a špeciálne dúfame v spoluprácu pri rozvoji obnoviteľných zdrojov energie, výrobe vodíka, energetickej efektívnosti a znižovaní emisií oxidu uhličitého,“ píše sa v texte koaličnej dohody.

Jedným z nástrojov na prehĺbenie vzťahov s Ukrajinou, Moldavskom a Gruzínskom má byť „ďalší rozvoj projektu Východného partnerstva“. Štáty participujúce na programe, ktoré ašpirujú na vstup do EÚ, „by mali byť schopné priblížiť sa možnosti stať sa súčasťou asociácie realizáciou dôsledných právnych a ekonomických reforiem“, uvádzajú partneri vo vládnej koalícii.

Samostatný odsek dokumentu je venovaný Bielorusku, konkrétne podpore bieloruských občanov v ich úsilí o „demokraciu, slobodu a právny štát“.

„Vyzývame na bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov. Ak Lukašenko nezmení kurz, budeme trvať na rozšírení existujúcich sankcií EÚ, aby sa vládnucemu režimu sťažil prístup k finančným zdrojom,“ uvádzajú koaliční partneri.

Poznamenáva sa, že akýkoľvek zásah Ruska s cieľom zabezpečiť záujmy prezidenta Bieloruska je „neprijateľný“. Nová nemecká vláda zároveň deklaruje svoj zámer „podporiť demokratickú opozíciu v Bielorusku“.

Daniil Vinogradov

Comments:

Loading ...