81 % úmrtí na COVID-19 v Spojenom kráľovstve predstavujú plne zaočkovaní

Podľa najnovších údajov, prvú dávku vakcíny dostalo viac ako 50 miliónov ľudí starších ako 12 rokov — asi 88 %. Viac ako 46 miliónov starších ako 12 rokov – 80 % dostalo obe dávky.

„Agentúra pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva“ (UKHSA) vydáva týždennú správu o dohľade nad očkovaním, ktorá obsahuje štatistiky o prípadoch, hospitalizáciách a úmrtiach na COVID-19 podľa stavu očkovania za posledné štyri týždne.

Ich posledná správa, zverejnená vo štvrtok 25. novembra, obsahuje údaje o infekciách, hospitalizáciách a úmrtiach od 43. do 46. týždňa roku 2021 (25. októbra až 21. novembra).

V správe sa uvádza, že medzi 25. októbrom a 21. novembrom bolo 833 332 prípadov Covid-19, 9 094 hospitalizácií a 3 700 úmrtí. Z toho nezaočkovaní predstavujú 39 % všetkých prípadov, 34 % všetkých hospitalizácií a 19 % všetkých úmrtí. Zatiaľ čo zaočkovaní ľudia predstavovali 61 % všetkých prípadov, 66 % všetkých hospitalizácií a 81 % všetkých úmrtí.

Ed Humpherson, riaditeľ „Úradu pre regulačné záležitosti v Spojenom kráľovstve“ (OSR), napísal Emme Rourke, riaditeľke zdravotnej analýzy „Úradu pre národnú štatistiku“ (ONS), kritizujúc agentúru za správu zverejnenú v októbri, v ktorej sa uvádza:

„V období od 2. januára do 24. septembra 2021 boli korekcie rizika úmrtia súvisiace s koronavírusom (Covid-19) podľa veku 32-krát navýšené u nezaočkovaných ľudí ako u plne zaočkovaných.“

Comments:

Loading ...