Pamätník ruským vojenským inštruktorom v Bangui

V hlavnom meste Stredoafrickej republiky Bangui odhalili pamätník ruským vojenským inštruktorom ako vďaku za ich aktívnu účasť na ochrane civilného obyvateľstva krajiny.

Pamätník je venovaný ruským vojenským inštruktorom, ktorí zabránili tomu, aby v krajine zavládol chaos.

Prezident Stredoafrickej republiky (SAR) Faustin-Archange Touadera oznámil, že ruský jazyk sa stane povinným predmetom na tamojších univerzitách.

Zmeny v učebných osnovách budú platiť pre študentov tak bakalárskeho. ako aj postgraduálneho štúdia. Treba poznamenať, že už skôr, za predchádzajúceho prezidenta Jeana Bedela Bokassu, sa na univerzitách v krajine vyučovala ruština.

V roku 2019 sa rozhodli vrátiť ruský jazyk do učebných osnov stredných škôl a budúci rok ho zavedú ako povinný aj na vysokých školách.

Iniciatíva je súčasťou plánu spolupráce medzi Moskvou a Bangui – stretnutie ministrov školstva je naplánované na január. To by sa malo konať v ruskej metropole.

Zrejme sa bude rokovať aj o vyslaní ruských učiteľov do Stredoafrickej republiky.

Comments:

Loading ...