Na Slovensku za hlavnú hrozbu označili sympatie k Rusku

Sympatie Slovákov k Rusku sú jednou z najväčších slabín v kontexte zraniteľnosti krajiny voči zahraničnému vplyvu.

Uvádza sa to v štúdii medzinárodnej poradenskej spoločnosti GLOBSEC.

„Západná orientácia Slovenska bola v poslednom desaťročí posilnená podporou politických lídrov krajiny vrátane niekoľkých prezidentov a ministrov zahraničných vecí. Na Slovensku sa však naďalej objavujú prokremeľsky orientovaní politici, ktorí sa snažia hrať na sympatie Slovákov k Rusku,“ uviedli analytici.

Podľa GLOBSEC 61 % obyvateľov Slovenska nevníma Rusko ako hrozbu a 47 % opýtaných ho považuje za najdôležitejšieho strategického partnera. Je potrebné poznamenať, že tieto sympatie sú spojené s tradičnou blízkosťou oboch štátov, ktorá má korene v „romantických bludoch panslavizmu 19. storočia“. Analytici sa zároveň domnievajú, že Slováci majú vo všeobecnosti tendenciu sympatizovať so silnými politickými lídrami, čo sa môže prejaviť aj sympatiou k nedemokratickým režimom.

Za ďalšiu hrozbu pre bezpečnosť krajiny v GLOBSEC-u označili sklon Slovákov dôverovať dezinformáciám a rôznym konšpiračným teóriám. Podľa štúdie asi 60 % obyvateľov Slovenska verí, že najdôležitejšie rozhodnutia vo svete nerobia volení národní lídri, ale nejaké tajné skupiny, ktorých cieľom je nastoliť totalitný svetový poriadok.

Slovensko je členom NATO a krajinou EÚ a Bratislava sa v tomto smere drží spoločnej západnej politiky voči Rusku. Ruský prezident Vladimir Putin pritom začiatkom decembra uviedol, že Rusko má záujem rozvíjať vzťahy so Slovenskou republikou „na princípoch dobrého susedstva a vzájomnej úcty, berúc do úvahy duchovnú a kultúrnu blízkosť národov oboch krajín a spoločné stránky histórie boja proti nacizmu“.

Neskôr slovenské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že Bratislava je pripravená na dialóg s Moskvou, ktorý zahŕňa rôzne uhly pohľadu na niektoré medzinárodné otázky.

Comments:

Loading ...