Americké nemocnice sa zmenili na väznice

Už som písal o tom, že americké zdravotníctvo sa začiatkom 20. storočia začalo meniť na biznis, kde peniaze sú cieľom a zdravie (presnejšie jeho absencia) prostriedkom.

Takýto systém by mal udržať človeka v stave choroby čo najdlhšie, najlepšie po celý zvyšok jeho života, čo vytvára neustály dopyt po liekoch a lekárskych službách.

Pred dvoma rokmi vstúpilo americké zdravotníctvo do novej fázy rozvoja. Cieľom stále zostávali peniaze, no prostriedkom na získanie peňazí nebola choroba, ale smrť človeka. Je ťažké tomu uveriť, ale hovoria to samotní americkí lekári. Združujú sa v spolkoch a zväzkoch, ktorých účelom je záchrana spoluobčanov. Zachraňujú, po prvé, varovaním Američanov pred hrozbami, ktoré prichádzajú od oficiálnych lekárskych a zdravotníckych inštitúcií; po druhé, ponúkaním alternatívnych metód a prostriedkov na liečbu a prevenciu COVID-19.

Jedným z najaktívnejších združení poctivých amerických lekárov je „Asociácia amerických lekárov a chirurgov“ (AAPS). Bola založená v roku 1943 a už desaťročia sa v medicínskom svete považuje za vysoko rešpektovanú. Postupom času začali AAPS zahŕňať nielen lekárov, ale aj právnikov, politikov, predstaviteľov štátnych a federálnych zákonodarných zborov. Dnes v AAPS vidíme takých známych amerických lekárov ako Peter A. McCullough, Joseph Mercola, Vladimir Zelenko, Simone Goldová.

O prvých troch som už písal a čo sa týka Simone Goldová, je to lekárka, spisovateľka a zakladateľka „American’s Frontline Doctors“ (AFD). AFD sa zrodilo v časoch, keď sa v médiách začali objavovať prvé správy o záhadnom ochorení COVID-19. Dnes je AFD rovnakou známou a autoritatívnou lekárskou organizáciou v USA ako AAPS.

Medzi členov AAPS patrí aj množstvo súčasných a bývalých významných amerických predstaviteľov a politikov. Napríklad legendárny Ron Paul, bývalý kongresman (1976-2013); jeho syn Randal Paul, senátor (od roku 2011); Paul Brown, lekár a bývalý člen Snemovne reprezentantov (2007-2015); Tom Price, bývalý minister zdravotníctva USA v administratíve Donalda Trumpa a ďalší.

Asociácia vydáva štvrťročný časopis „Journal of American Physicians and Surgeons“ (JP&S). Veľmi zaujímavé periodikum. Najnovšie čísla obsahujú veľa kritického materiálu o „pandémii“. Ešte zaujímavejšia je webová stránka AAPS, ktorú americké úrady zablokovali. Množstvo publikácií členov AAPS v minulom roku bolo venovaných revolučnému prevratu v americkom zdravotníctve, ktorý sa začal pred dvoma rokmi a bol zakrytý dymovou clonou „boja proti COVID-19“. Zameriam sa len na dve takéto publikácie.

Prvá sa nazýva „Odhalenie: Nehumánny, smrteľný protokol COVID v nemocniciach“ (Exposed: Inhumane, lethal COVID Protocol in hospitals). Článok napísala Elizabeth Lee Vliet, MD. Tu je jeden z kľúčových citátov z článku, ktorý charakterizuje podstatu rýchlej, radikálnej metamorfózy amerického zdravotníctva: „V šokujúcom odklone od tradičnej nemocničnej politiky sa hospitalizácia zmenila na väzenie. Väzni vo väzniciach v USA majú viac práv na návštevy ako pacienti s COVID v amerických nemocniciach.“

Autorka cituje vyhlásenie jedného amerického psychológa, ktorý sa špecializuje na obnovu amerických nemocníc, ktoré „prešli mlynskými kameňmi“: v mnohých nemocniciach sa s pacientmi s covidom zaobchádza „o čosi lepšie ako so zvieratami“.

Elizabeth Lee Vliet poznamenáva, že liečba pacientov s covidom je založená na takzvanom protokole „Complete Lives Protocol“, ktorého autorom je Ezekiel Jonathan „Zeke“ Emanuel, onkológ, odborník na bioetiku, vedúci výskumník v „Centre for American Progress“. Za prezidenta Baracka Obamu bol poradcom Bieleho domu pre zdravotnú politiku. Joe Biden vymenoval Zekeho Emanuela za jedného zo 16 členov svojho poradného výboru pre COVID-19. Podstatou „Emanuelovho protokolu“ je, že úsilie o záchranu pacientov s covidom by sa malo sústrediť na tých „najsľubnejších“ pacientov. Ide o ľudí vo veku od 15 do 40 rokov. Hovorí sa, že mladší aj tak prežijú, kým dospelí a starí aj tak zomrú. Túto „bioetiku“ teraz prijali všetky lekárske inštitúcie v Spojených štátoch. Ak sa pozrieme na štatistiky COVID o tých, ktorí zomierajú a zotavujú sa v amerických nemocniciach, vidíme, že obraz je úplne v súlade s protokolom Dr. Zekeho: úspešná liečba končí pre tých, ktorí sú v rozmedzí 15-40 rokov; pre ľudí medzi 40 a 50 je smrť veľmi pravdepodobná a pre starších ľudí takmer nevyhnutná.

Taký je charakter súčasnej „optimalizácie“ amerického zdravotníctva. Elizabeth Lee Vliet píše: „Systém „Complete Livesô a protokol COVID sú cesty vedúce k utrpeniu a predčasnej smrti, väčšinou pre starších Američanov. Dosahujú vládny cieľ znížiť náklady na Medicare (systém verejného zdravotného poistenia).“

Autorka článku tvrdí, že v amerických nemocniciach dochádza k nehanebnému a najtvrdšiemu porušovaniu ľudských práv. Ľudia, ktorí sú tam umiestnení, sa môžu pokojne nazývať väzňami a samotné nemocnice sa zmenili na väznice. Amerika tým drzo porušuje Ženevskú konvenciu prijatú po druhej svetovej vojne, aby sa zabránilo zneužívaniu väzňov.

Autorka vymenúva päť hlavných porušení ľudských práv v amerických nemocniciach – väzniciach.

1. Pacienti sú nútení užívať rýchlo schválené lieky, ako je remdesivir, napriek známym rizikám zlyhania obličiek a pečene a nasadzovať ventilátory, ktoré len simulujú liečbu a urýchľujú smrť.

2. Pacientom sú odopierané nevyhnutné tekutiny a výživa, ako aj vitamíny, inhalačné a intravenózne kortikosteroidy, antibiotiká, antivirotiká a primerané dávky liekov na riedenie krvi (antikoagulanciá).

3. Pacienti sú vystavení neľudskej izolácii s použitím chemických a fyzických obmedzení v rozpore s existujúcimi pravidlami ochrany pacienta.

4. Nemocnice využívajú bezpečnostné zložky na odmietnutie prístupu do areálu nemocnice pre rodinných príslušníkov a právnikov.

5. Pacientom a ich obhajcom sa odopierajú informácie o výhodách včasnej liečby a je im odoprený prístup k takejto liečbe. Pitvy potvrdili, že mnohí pacienti zomreli v dôsledku neadekvátnych dávok štandardných antikoagulancií, a to aj potom, čo sa rodinní príslušníci obrátili na súd so žiadosťou o život zachraňujúce terapeutické dávky.

Brutalita a zabíjanie ľudí pod rúškom „liečby covidu“ je len jednou stránkou „obnovenej“ americkej zdravotnej starostlivosti. Druhou stranou je prudko zvýšený prílev peňazí do nemocníc, „finančné stimuly“ na zabíjanie pacientov. Tejto problematike je venovaný článok „Bidenova odmena na váš život: Stimulačné platby nemocníc pre COVID-19“ (Biden’s Bounty on Your Life: Hospitals’ Incentive Payments for COVID-19). Autormi sú Elizabeth Lee Vliet a Ali Shultz, LL.D., riaditeľ pre právne záležitosti v AFD.

Tento článok čiastočne pokračuje v téme prvého. Napríklad medzi pacientmi na mechanickej ventilácii (ALV) je počet úmrtí ohromujúci. Správa „Národnej lekárskej knižnice“ z januára 2021 o 69 štúdiách zahŕňajúcich viac ako 57 000 pacientov dospela k záveru, že úmrtnosť medzi pacientmi s COVID-19, ktorí dostávajú invazívnu mechanickú ventiláciu pľúc je 45 % a u starších pacientov stúpa na 84 %.

Čo sa týka finančnej stránky problému, významnú úlohu tu zohral zákon CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security), ktorý bol v Spojených štátoch prijatý koncom marca 2020. Celkovo zákon stanovil prostriedky vo výške 2 biliónov dolárov na pomoc v podmienkach „pandémie“ a lockdownov pre americké spoločnosti, občanov USA a lekárske inštitúcie. Posledným bolo naplánované pridelenie 130 miliárd dolárov. Po príchode Joea Bidena do Bieleho domu boli prijaté rozhodnutia o pokračovaní zvýšenej finančnej pomoci zdravotníckym inštitúciám, ale väčšina takejto pomoci, píšu autori článku, bola poslaná do nemocníc na bonusové stimulačné platby za všetko, čo súvisí s COVID-19 (testovanie, diagnostika, hospitalizácia, užívanie remdesiviru) atď.

Autori vymenúvajú nasledujúce položky dodatočného príjmu pre americké nemocnice za účasť v „boji proti covidu“.

Po prvé, pokrytie všetkých nákladov na vykonávanie „bezplatných“ povinných PCR-testov na pohotovostných oddeleniach alebo pri prijatí do nemocnice pre každého pacienta. Ten istý pacient môže byť testovaný donekonečna, kým test nebude „pozitívny“.

Po druhé, dodatočná bonusová platba za každú pozitívnu diagnózu COVID-19.

Po tretie, dodatočný bonus za každú hospitalizáciu s COVID-19.

Po štvrté, 20-percentný príplatok od štátnej zdravotnej poisťovne Medicare na celý nemocničný účet za použitie remdesiviru namiesto skutočne účinných liekov, ako je ivermektín.

Po piate, nemocnici sa platí veľmi veľká suma, ak je pacient s COVID-19 na ventilátore.

Po šieste, najväčšia suma sa platí nemocnici, ak je príčina smrti uvedená ako COVID-19, aj keď pacient nezomrel priamo na COVID-19.

Ďalším „stimulom“, ktorý americké zdravotnícke úrady využívajú vo vzťahu k nemocniciam a iným zdravotníckym zariadeniam, sú bonusy za včasné a úplné očkovanie zdravotníckeho personálu týchto zariadení proti covidu.

V USA pribúdajú publikácie o tom, že americké nemocnice sa menia na inštitúcie, ktoré zabíjajú ľudí. Aby som citoval len jednu z nich, od Ethana Huffa, s názvom „Vláda finančne podnecuje nemocnice, aby „liečili“ pacientov s covidom (často ich zabíjajú)“ (Hospitals are financially incentivized by the government to “treat” covid patients (often killing them)): „Moderná medicína je komerčný výstrelok, ktorý prináša peniaze bohatým tým, že spôsobuje smrť a ničenie pre masy. A to snáď nikdy nebolo tak evidentné, ako odkedy sa prvýkrát objavil Wuhanský koronavírus (Covid-19).

Valentin Katasonov, FSK

Comments:

Loading ...