Putin pripravuje grandióznu reformu

Budúci historici pravdepodobne označia rok 2021 za rok začiatku tektonických zmien v ekonomike postsovietskeho Ruska. Svedčia o tom viaceré zaujímavé udalosti.

Udalosť prvá

Vladimir Putin 27. januára 2021 na stretnutí „Svetového ekonomického fóra“ v Davose po prvý raz oznámil, že kapitalizmus založený na úveroch už nefunguje a ani jeho spojenie s digitálnymi technológiami situáciu nezachráni. Potom sa vyjadril k dôležitosti plnenia sociálnych záväzkov štátu voči obyvateľstvu — zabezpečiť ľuďom bývanie, prácu, bezplatné lieky, bezplatné vzdelanie a pod. Dištancoval sa od globalistov a liberálov a slušne požiadal Západ, aby nezasahoval do záležitostí Ruska. Pohrozil jadrovým obuškom, aby to bolo presvedčivejšie a vypol kameru.

Udalosť druhá

Koncom apríla — začiatkom mája vyšla veľmi nezvyčajná kniha pre súčasné Rusko — „Kryštál rastu. K ruskému ekonomickému zázraku“ od Alexandra Galušku, exministra pre rozvoj Ďalekého východu a teraz tajomníka Občianskej komory Ruskej federácie a predsedu Koordinačnej rady Občianskej komory Ruskej federácie pre národné projekty a ochranu ľudí.

Táto kniha je neobvyklá predovšetkým tým, že je podrobným rozborom príčin fenomenálneho rastu plánovaného hospodárstva v ZSSR v období rokov 1929 až 1955. V stalinskom období! STALINSKOM! Za vlády človeka, o ktorom naši školáci ani za posledných 30 rokov, ani dávno predtým nepočuli nič dobré. Muža, na ktorého ruské predajné prozápadné médiá neúnavne hádzali blato, operujúc falošnými faktami. Široká verejnosť (najmä mladí ľudia) sa po prvýkrát dozvedela o existencii najväčších ekonomických výdobytkov v stalinskej epoche.

Ďalšia črta knihy je spojená s osobnosťou samotného Alexandra Galušku. Zdalo by sa, prečo absolútne systémový človek, ktorý v kapitalistickom Rusku dosiahol významné kariérne úspechy, zrazu napísal knihu, ktorá už svojou existenciou môže značnej časti mocenskej elity spôsobiť strašnú bolesť hlavy a nervový tik — liberálnej časti. Pred desiatimi rokmi by bol autor za takú drzosť označený za marginála a už by ho nepozývali do „slušnej“ spoločnosti. A vysokého postu by bol okamžite zbavený, nájduc vhodný dôvod.

Niekoľko ďalších zaujímavých bodov:

Ihneď po vydaní knihy, akoby na objednávku, začala byť propagovaná vo všetkých mediálnych zdrojoch krajiny v „priemyselnom“ meradle, počnúc Prvým kanálom a končiac internetovými blogermi.

Táto kniha rozhodne nie je komerčný projekt — jej elektronická verzia je distribuovaná na oficiálnej stránke úplne zadarmo!

Za veľmi krátke obdobie existencie sa jej podarilo získať čestné osvedčenie od Občianskej komory Ruskej federácie a veľa pozitívnej spätnej väzby od najvýznamnejších verejných a politických osobností v Rusku.

Oficiálne sa uvádza, že kniha bola vydaná za asistencie štátnej korporácie „Rostech“, Občianskej komory Ruskej federácie a Ruskej geografickej spoločnosti (ktorej prezidentom je, ako je známe, minister obrany Ruskej federácie Sergej Šojgu a predsedom správnej rady je osobne prezident Vladimir Putin).

Špeciálne pre napísanie tejto knihy boli dokonca odtajnené niektoré archívne dokumenty!

Samozrejme, kniha sa skutočne ukázala ako veľmi prepracovaná, ale úroveň prípravy materiálu, rozsiahla PR kampaň a vysoká podpora nekomerčného projektu vedú k určitým myšlienkam: „Toto nie je náhoda!“

Udalosť tretia

Putin 21. októbra na stretnutí Valdajského klubu predniesol dlhý prejav, v ktorom opäť zopakoval svoju davoskú tézu o zániku kapitalizmu, no teraz z textu vyškrtol výraz „založeného na úvere“:

„Existujúci model kapitalizmu, ktorý je dnes základom sociálnej štruktúry vo veľkej väčšine krajín, sa vyčerpal.“

Udalosť štvrtá

V. Mišustin podpísal 22. októbra mimoriadne kuriózne vládne nariadenie číslo 2998-r „O strategickom smerovaní v oblasti digitálnej transformácie verejnej správy“, kde je okrem iného čierne na bielom napísané, že sa plánuje vytvorenie systému, ktorý bude založený na dynamickom modeli vstupno-výstupnej rovnováhy. Tento model bol totiž základným kameňom doktríny centrálneho plánovania, ktorá existovala v ZSSR.

Prepojením týchto štyroch udalostí si dovolíme tvrdiť, že Rusko pripravuje grandióznu zmenu celého ekonomického systému – rozsiahlu ekonomickú reformu.

Zaoberajú sa teraz odborníci niektorého vedecko-výskumného ústavu výpočtami budúceho plánovaného digitálneho riadiaceho systému? Mišustinov príkaz ukazuje, že áno, práca sa začala.

A vydanie knihy „Kryštál rastu. K ruskému ekonomickému zázraku“ a humbuk okolo toho nepochybne majú za cieľ pripraviť verejnú mienku na prijatie nového štátneho ekonomického kurzu v budúcnosti. Ako blízko je táto budúcnosť, to si každý môže domyslieť. Tempo udalostí je však povzbudzujúce.

Ostáva už len zaželať veľa šťastia prezidentovi a všetkým, ktorí na tom pracujú!

Divannyj Politikan

Comments:

Loading ...