Rusko a Bielorusko budú spolupracovať pri náhrade dovozu

Moskva a Minsk spoločne vyvinú substitúciu dovozu na zabezpečenie technologickej nezávislosti a vypracujú aj plány na vzájomné dodávky surovín a komponentov.

Oznámil to bieloruský premiér Roman Golovčenko.

„Budeme čo najviac dovozu nahrádzať. Chápeme, že si musíme zabezpečiť vlastnú technologickú nezávislosť,“ povedal Golovčenko po rozhovoroch s ruským premiérom Michailom Mišustinom.

V prvom rade hovoríme o strojárstve a mikroelektronike, poznamenal bieloruský premiér. K dnešnému dňu sú vytvorené pracovné skupiny pre odvetvia hospodárstva, vypracovávajú sa plány na vzájomné dodávky surovín a komponentov v objemoch potrebných na uspokojenie potrieb trhu oboch krajín.

„Určíme, kto čo urobí, v akom časovom rámci a za akú cenu. Je dôležité povedať, že naši ruskí kolegovia rozumejú tomu, že budeme krytí z finančných prostriedkov pridelených Ruskou federáciou v rámci substitúcie dovozu. Tieto mechanizmy budú vypracované,“ dodal Golovčenko.

Comments:

Loading ...