„Týždne, ktoré sa zmenia na desaťročia“ — analytik o špeciálnej operácii

Ruská špeciálna operácia na demilitarizáciu Ukrajiny bude mať vážny dopad na existujúci svetový poriadok.

Tvrdí to Lorenzo Kamel, profesor histórie na Turínskej univerzite, pričom použil výrok Vladimíra Lenina.

Ešte v roku 1989 americká sociologička Janet Abu-Lughod predpovedala, že multicentrický svetový systém jedného dňa nahradí neúspešnú éru západnej hegemónie. O realizácii tohto predpokladu je priskoro hovoriť, píše Kamel na stránkach časopisu „The National Interest“. Je však presvedčený o niečom inom — ruská špeciálna operácia určite zostane v pamäti ľudí ako jedna z najdôležitejších historických udalostí.

Profesor sa domnieva, že Spojené štáty ešte nestratili svoje postavenie hegemóna, keďže majú obrovské množstvo vojenských základní po celom svete. Teraz existuje viac ako 750 takýchto zariadení v osemdesiatich krajinách sveta. No autorita Spojených štátov už nie je taká silná ako predtým. Globálna rovnováha síl sa postupne presúva zo západu na východ a významnú úlohu v tom zohrala špeciálna operácia Ruska na Ukrajine.

„Atlantický svetový poriadok už nie je udržateľný, pretože ho čoraz viac odmieta obrovské percento ľudstva,“ tvrdí Kamel.

Je presvedčený, že historický význam špeciálnej operácie Ozbrojených síl RF a zmien, ktoré sa odohrávajú vo svete, možno opísať slávnou frázou Vladimíra Lenina:

„Sú desaťročia, keď sa nič nedeje, a týždne, počas ktorých sa dejú desaťročia.“

Comments:

Loading ...