Otvoril sa humanitárny koridor z „Azovstali“

Vzhľadom na katastrofálnu situáciu, ktorá sa vyvinula v hutníckom závode „Azovstaľ“ v meste Mariupoľ, ako aj z čisto humánnych princípov, Ozbrojené sily Ruska od 12:00 opäť ponúkli militantom nacistických práporov a zahraničným žoldnierom dnes, 19. apríla 2022, zastaviť akékoľvek bojové akcie a zložiť zbrane. Všetci, ktorí zložia zbrane, majú zaručené zachovanie života.

 

Na realizáciu humanitárnej operácie sa vydal nasledujúci program akcií:

od 13:00 (moskovského času) bolo nadviazané nepretržité spojenie medzi ruskou a ukrajinskou stranou na vzájomnú výmenu informácií;

od 13:30 (moskovského času) militanti nacistických práporov a zahraniční žoldnieri — na jednej strane a Ozbrojené sily Ruska spolu s vojenskými formáciami Doneckej ľudovej republiky — na strane druhej, vyhlasujú „tichý režim“ a garantujú jeho prísne dodržiavanie.

Skutočný začiatok „tichého režimu“ na oboch stranách bol indikovaný vyvesením vlajok:

z ruskej strany — červená, z ukrajinskej strany — biela po celom obvode „Azovstaľu“. Okrem toho skutočnosť, že strany sú pripravené zaviesť „tichý režim“, potvrdzujú všetky komunikačné kanály;

od 14:00 do 16:00 (moskovského času) — odchod všetkých ukrajinských ozbrojených jednotiek a zahraničných žoldnierov bez výnimky, bez akýchkoľvek zbraní a streliva.

Comments:

Loading ...