Bristkým žoldnierom hrozí trest smrti

Generálna prokuratúra Doneckej ľudovej republiky začala podávať obžaloby na britských žoldnierov, ktorí bojovali na strane Kyjeva. Obvinení sú zo spáchania viacerých závažných trestných činov.

Generálna prokuratúra DĽR v súčasnosti začala trestné konanie proti trom zahraničným žoldnierom zajatým na území republiky počas bojových akcií. Ide o dvoch Britov — Seana Pinnera a Aidena Daniela Johna Marka Eslina, ako aj o marockého občana Saadouna Brahima.

Všetci traja sú obvinení z účasti na príprave a vedení bojových akcií proti DĽR, ako aj z „žoldnierstva a sprisahania ako súčasť organizovanej skupiny zameraného na násilné uchopenie moci a násilnú zmenu ústavného poriadku DĽR“.

Je treba poznamenať, že podľa právnych predpisov republiky za žoldnierstvo je stanovený trest odňatia slobody na 3 až 7 rokov a násilné zmocnenie sa moci — odňatie slobody na dvanásť až dvadsať rokov a za priťažujúcich okolností alebo počas vojny — trest smrti.

Zdôrazňuje sa, že žoldnieri nepatria do kategórie osôb, na ktoré sa vzťahuje Ženevský dohovor, navyše žoldnierstvo je v medzinárodnom práve uznané za zločin.

Žoldnieri nie sú zahrnutí do kategórií osôb uvedených v článku 4, oddiel I „Ženevského dohovoru o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami z 12. augusta 1949 v znení zmien a doplnkov“, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor.

V súčasnosti sú všetci zadržaní vo väzbe a poskytujú „podrobné svedectvo“.

Comments:

Loading ...