Čo očakávať od 14. summitu BRICS v Číne

Hlavné mestá krajín BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika) sa aktívne pripravujú na 14. summit, ktorý sa bude konať v lete v Číne.

Možným miestom konania summitu je mesto Guangžou. Ako poznamenal čínsky prezident Si Ťin-pching, „BRICS za posledných 15 rokov posilnil strategickú komunikáciu a politickú dôveru“.

Mnohí politici uvádzajú, že súčasná platforma pre usporiadanie summitu má mimoriadny význam na pozadí rýchlo sa meniacej geopolitickej situácie vo svete, keď všetci účastníci tohto historického procesu stoja pred vážnou voľbou pri rozvíjaní nových politických prístupov a ďalších stratégií rozvoja a medzinárodnej spolupráce.

Britské noviny „The Telegraph“ potvrdzujú tento faktor a tvrdia, že 14. summit hláv štátov BRICS bude mať historický význam, pretože „znamená úpadok éry globalizácie a rozdelenie sveta na konkurenčné ekonomické, politické a , prípadne aj vojenské bloky, medzi ktorými dôjde k rozdeleniu sfér vplyvu“.

Program „čínskeho summitu“ sa stále pripravuje. Jeho súčasťou bude, samozrejme, aj diskusia o najcitlivejších otázkach svetového rozvoja, ktorá sa stane akýmsi testom pevnosti spolupráce vytvorenej vďaka dôverným vzťahom, ktoré sa vytvorili medzi najvyšším vedením piatich krajinách. Peking preto zrejme prijme všetky opatrenia, aby sa summit BRICS uskutočnil v zavedenom formáte osobného stretnutia lídrov „päťky“ u hostiteľa.

Čína ako „hostiteľ“ summitu môže prizvať aj predstaviteľov viacerých rozvojových štátov, aby sa zapojili do práce v rámci konceptu „BRICS plus“. Teraz je ťažké urobiť predpoklady o tom, ktoré štáty môžu dostať takúto pozvánku. Je však pravdepodobné, že voľba bude urobená v prospech partnerov v rámci iniciatívy „Pás a cesta“, ktorých možno považovať za kandidátov na začlenenie do Novej rozvojovej banky.

Nie je to náhoda, pretože tento rok je čas stratégiu Novej rozvojovej banky aktualizovať a Čína považuje inovácie v rámci priemyselnej revolúcie za svoju najvyššiu prioritu. Taktiež príde s množstvom prelomových iniciatív, ktoré dodajú partnerstvu BRICS nový impulz a budú zamerané na dosahovanie praktických výsledkov spolupráce v kontexte zhoršujúcich sa vzťahov so Západom. V tejto súvislosti sa plánuje uskutočniť viac ako 100 podujatí, ktoré pokrývajú viac ako 30 rôznych oblastí.

Na summite sa bude určite diskutovať o ukrajinskej kríze, ktorá viedla k akejsi „tektonickej geopolitickej zmene vo svete“. Obrysy budúcich aliancií boli na mape sveta jasne viditeľné už vtedy, keď Západ vylúčil ruské banky zo systému SWIFT a v reakcii na to čínska „UnionPay“ pomohla Rusku vykonávať obchod a zahraničné platby.

Tiež sa bude diskutovať o nových platobných systémoch, vytváraní vlastných ratingových agentúr a celkovo o finančnej infraštruktúre od Západu nezávislej. Prvýkrát za 15-ročnú existenciu BRICS sa lídri nebudú obmedzovať len na obchodné a ekonomické otázky, ale rozhodne prejdú k definovaniu spoločných pozícií ku globálnym financiám (táto zóna bola vždy „rezervou“ Západu ) a svetovej politike – až po vyhliadky na reformu OSN a medzinárodné otázky bezpečnosti.

Takto sa BRICS posunie smerom k posilneniu významného svetového bloku rovnako zmýšľajúcich štátov, ktorý bude riešiť problémy svetovej úrovne, až po „zlepšenie systému globálneho riadenia“.

Jelena Panina

Comments:

Loading ...