Medvedev predpovedal v EÚ potravinové karty

Tuční Európania, ktorí sú zásobovaní plynom z rôznych zdrojov, sa budú musieť deliť s chudobnými, no hrdými, ktorí nechcú platiť Rusku v rubľoch.

Podpredseda Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev tak komentoval informáciu, že v prípade zastavenia dodávok paliva z Ruska sa budú musieť členovia EÚ podeliť o plyn.

„Výborne, dôstojní dedičia dvoch Karlov — Marxa a Kautského,“ povedal Medvedev.

Do Európy podľa neho opäť vstúpil „prízrak komunizmu“.

Medvedev nevylúčil, že členské štáty EÚ by mohli pritom zaviesť prídelový systém spotreby energie a povedal, že potom „už to nie je ďaleko od potravinových kariet“.

Španielske noviny „El País“ informovali, že Európska komisia plánuje schváliť plán 18. mája v prípade možného náhleho prerušenia dodávok ruského plynu. Brusel varuje, že v prípade núdze sa opatrenia dotknú takmer všetkých partnerov EÚ, pretože tí, ktorí majú iné zdroje dodávok, ako napríklad Španielsko, sa budú musieť o plyn deliť s krajinami, ktorých sa prerušenie dodávok týka.

Európske orgány budú vyžadovať prídelový prídel energie, ktorý sa začne v priemyselnom sektore, aby spoločnosti v menej postihnutých krajinách nemali konkurenčnú výhodu oproti tým vo viac postihnutých štátoch.

Brusel má v úmysle podľa publikácie využiť reguláciu bezpečnosti dodávok platnú od roku 2017 na zavedenie opatrení na zaručenie adekvátnych dodávok plynu určitým odberateľom – domácnostiam a základným sociálnym službám – vo všetkých krajinách spoločenstva a na zmiernenie následkov možnej núdzovej situácie.

Comments:

Loading ...