Kissinger obhajuje právo USA na zmenu moci v „nepriateľských“ krajinách

Za určitých okolností má Washington všetky dôvody plánovať zmenu politických režimov v autoritárskych krajinách, ak predstavujú hrozbu pre bezpečnosť USA.

V rozhovore pre „The Financial Times“ to vyhlásil jeden z najuznávanejších veteránov americkej politiky, bývalý minister zahraničných vecí USA a poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Henry Kissinger.

Podľa jeho názoru, vzhľadom na vývoj technológií a deštruktívnu silu existujúcich zbraní, snaha po zmene režimu „môže byť vynútená nepriateľstvom iných krajín“.

Kissinger však pritom poznamenal, že Washington sa musí zdržať vytvárania takýchto situácií „vlastným správaním“.

„Musíme pochopiť, že existujú rozdiely v ideológii a interpretácii. Toto pochopenie by sme mali využiť na posúdenie dôležitosti vzniknutých problémov a nerobiť z neho hlavný bod konfrontácie, pokiaľ nie sme pripravení urobiť zo zmeny režimu hlavný cieľ našej politiky,“ povedal Kissinger.

Taktiež vyjadril znepokojenie nad rastúcou silou nových typov zbraní, ktoré vytvárajú autoritárske aj demokratické krajiny.

Bývalý štátny tajomník vyčítal medzinárodnému spoločenstvu, že zatvára oči pred následkami použitia takýchto zbraní, hoci by to mohlo viesť ku „katastrofe nepredstaviteľných rozmerov“.

Comments:

Loading ...