Dosť bolo zdržanlivosti!

Súčasný nacizmus, otvorene dvíhajúci hlavu v krajinách Európy, nie je o nič menšou hrozbou pre budúcnosť ľudstva ako jeho hnedý predchodca a nemali by sme čakať, kým sa stane pánom situácie.

Podľa ruskej tlačovej agentúry TASS lotyšský Sejm v druhom, záverečnom čítaní podporila zákon o pozastavení bilaterálnej dohody s Ruskom o pamätných stavbách a pamätníkoch, ktorá umožní zbúrať hlavne pamätník sovietskym vojakom v Rige. Uvádza sa to v dnes zverejnenom stanovisku parlamentu republiky.

„Meniace sa geopolitické podmienky <…> znamenajú, že Lotyšsko nemôže a nebude povinné zachovať <…> pamiatky sovietskej okupácie,“ povedal Rihards Kols, predseda zahraničného výboru Seimu.

Pred nami nie je nič iné ako otvorená revízia výsledkov druhej svetovej vojny, ktorá nemá žiadny právny vzťah k súčasnej svetovej politike. A čo „zmeny geopolitických pomerov“, keď ide o svetové dejiny? Alebo podľa názoru týchto rižských mudrcov, ho treba prepísať, kedykoľvek sa im zachce?

Útok na česť a dôstojnosť padlých sovietskych vojakov, navyše povýšených do podoby zákona, ako v tomto prípade, nemožno ospravedlniť žiadnymi odkazmi na nejakú „ruskú agresiu“. Pretože vojaci ZSSR bojovali proti nacistickej Tretej ríši a boli predstaviteľmi štátu, ktorý vyhral najdôležitejšie víťazstvo pre celé ľudstvo nad silami svetového zla. Alebo to už pre súčasný Západ nie je aktuálne a ľutuje porážku svojich skutočne rovnako zmýšľajúcich ľudí?

Vzhľadom na túto skutočnosť a elementárnu logiku zásluhy Červenej armády a jej vojakov v zásade nepodliehajú revízii. A tí, ktorí to napriek tomu svojím konaním spochybňujú a otvorene sa vysmievajú hrobom vojakov, v skutočnosti spochybňujú výsledky druhej svetovej vojny, víťazstvo krajín protihitlerovskej koalície a takýmto spôsobom oslavujú a oživujú nacizmus.

Inými slovami, orgány dnešného Lotyšska, ako aj mnohých ďalších východoeurópskych krajín, sú nositeľmi ideológie a praxe nemeckého nacizmu a ako také sú samy nacistické.

A to sa samozrejme netýka len lotyšských lídrov. Podobných aktivít, v ktorých možno zreteľne vyčítať znaky zločinu v podobe obrodenia nacistického poriadku, sa dopúšťajú orgány všetkých pobaltských republík — členov NATO, ale aj mnohých ďalších štátov.

V tomto smere na tom nie sú o nič lepšie súčasné moldavské úrady, ktoré na vládnej úrovni otvorene prenasledujú ľudí, ktorí zostávajú verní protinacistickým ideálom, zodpovedajúcim pamätným dátumom a symbolom.

Poslanci moldavského parlamentu, ktorí si na Deň víťazstva navlečú stuhu svätého Juraja, čo je tu zakázané, musia byť potrestaní. Túto požiadavku vyslovila v stredu prezidentka Maia Sanduová v TVR Moldavsko, keď komentovala návrhy polície na zbavenie imunity poslancov s cieľom priviesť ich k administratívnej zodpovednosti.

„Myslím si, že je smiešne, že poslanci nemôžu byť potrestaní bez toho, aby prešli komplikovanou procedúrou. Prokurátori, polícia, ministerstvo vnútra musia robiť svoju prácu, všetci zodpovední musia niesť zodpovednosť,“ povedala Sanduová.

Zdôraznila, že „odsudzuje politikov, ktorí vyzývali obyvateľov, aby nosili symbol víťazstva“, ktorý je v krajine zakázaný.

O súčasnom kyjevskom režime, ktorý v mnohých ohľadoch, predovšetkým vo svojej extrémnej neľudskosti a animálnej rusofóbii, dávno prevyšuje svojich banderovských predchodcov, netreba ani hovoriť. Diagnóza je v tomto prípade celkom jasná.

Vyššie uvedená nepopierateľná právna logika dáva orgánom Ruskej federácie príležitosť a legitímny právny základ na oficiálne vyhlásenie všetkých takýchto režimov za nacistické alebo pronacistické s príslušnými závermi o ich ďalšom osude v duchu rozhodnutí Norimberského tribunálu nad hlavnými nacistickými vojnovými zločincami.

V každom prípade bude takéto rozhodnutie ruských úradov oveľa opodstatnenejšie ako včerajší bludársky verdikt vládcov Litvy, ktorí sa rozhodli, zrejme „po opici“, vyhlásiť Rusko za štát – podporovateľa terorizmu. Dosť bolo zdržanlivosti s týmito nacistickými stúpencami!

Jurij Selivanov špeciálne pre News Front

Comments:

Loading ...